Lukas 21

21
Den fattige enken og gaven hennes
1Da han så opp, fikk han se de rike legge gavene sine i tempelkisten. #Matt 6:2. Mark 12:41 ff. 2Men han så også en fattig enke som la to skjerver i den. 3Og han sa: Sannelig sier jeg dere: Denne fattige enken har gitt mer enn alle. #2Kor 8:12. 4For alle de andre ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom - alt det hun hadde å leve av.
Templet skal ødelegges
5Og da noen talte om templet, hvordan det var prydet med vakre steiner og tempelgaver, sa han: #Matt 24:1 ff. Mark 13:1 ff.
6Dette som dere ser - dager skal komme da det ikke skal lates stein på stein som ikke skal brytes ned! #19:43,44.
Tegn og forfølgelse
7Da spurte de ham og sa: Mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje? 8Han sa: Se til at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Det er meg! og: Tiden er kommet nær! - Gå ikke etter dem! #17:23. 2Tess 2:3. 2Tim 3:5. 9Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For først må disse ting skje, men enden kommer ikke med det samme. 10Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. 11Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen.#Esek 38:19,22. 12Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler og dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. #Matt 10:17 ff. 24:9.#Joh 15:18,19. 16:2,3. Apg 4:3. 5:18. 13Det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd. #Fil 1:12. 14Legg dere derfor på hjertet at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere. #12:11,12. 15For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi. #2Mos 4:12. Jes 54:17. Apg 6:10. Ef 6:19. 16Men dere skal bli angitt også av foreldre og brødre, av slekt og venner, og de skal sende noen av dere i døden. #Matt 10:21,22. Apg 7:59. 12:2. 17Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. #Matt 10:22. 18Men ikke et hår på hodet deres skal gå tapt. #12:7. Matt 10:30. Apg 27:34. 19Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler. #Matt 24:13. Heb 10:36.
Jerusalems ødeleggelse blir varslet
20Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær. #19:43. Dan 9:26. 21Da må de som er i Judea, flykte til fjells. De som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. #17:31. 22For dette er gjengjeldelsens dager, da alt det som står skrevet, skal bli oppfylt. #5Mos 32:35. Jes 63:4. Jer 46:10. Hos 9:7. 23Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager! For stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette folket. #23:29. 1Kor 7:26,28. 24De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. #Jes 63:18. Jer 21:7. Rom 11:25. Åp 11:2.#
Menneskesønnen skal komme tilbake
25Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. #Jes 13:10. Joel 3:4,20. Hag 2:6,21. Matt 24:29.#Åp 6:12.
26Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. #Jes 24:19 ff. 2Pet 3:10. 27Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. #9:26. Dan 7:13. Matt 24:30. Apg 1:11. Åp 1:7. 28Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til. #18:7. Rom 8:23.
Lignelsen om fikentreet
29Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær. 30Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. 31Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. 32Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen. 33Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. #16:17. Jes 51:6. Matt 5:18. 24:35.#
Våk hver tid og stund
34Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere #17:27. 1Tess 5:6.
35som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. #Jes 24:17 ff.#1Tess 5:2. 2Pet 3:10. Åp 3:3. 16:15. 36Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen. #12:40. 18:1. 2Pet 3:11. 37Om dagene var han i templet og lærte, men om kveldene gikk han ut til det berget som blir kalt Oljeberget, og overnattet der. 38Og alt folket kom tidlig om morgenen til ham i templet for å høre ham.

Markert nå:

Lukas 21: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring