Lukas 20
NB

Lukas 20

20
Spørsmål om Jesu myndighet
1Det skjedde en av dagene, mens han lærte folket i templet og forkynte evangeliet, da sto yppersteprestene og de skriftlærde fram, sammen med de eldste, #Matt 21:23 ff. Mark 11:27 ff. 2og de sa til ham: Si oss, med hvilken myndighet gjør du dette? Eller hvem er det som har gitt deg en slik fullmakt? #Apg 4:7. 3Men han svarte og sa til dem: Jeg vil også spørre dere om en ting. Si meg: 4Johannes’ dåp, var den fra himmelen eller fra mennesker? #Matt 3:6. 5Da samrådde de seg med hverandre og sa: Dersom vi nå sier: Fra himmelen! - da vil han si til oss: Hvorfor trodde dere ham da ikke? 6Men dersom vi sier: Fra mennesker! - da kommer hele folket til å steine oss. For de tror fullt og fast at Johannes var en profet. #1:76. Matt 11:9. 14:5. 7Og de svarte at de ikke visste hvor den var fra. 8Da sa Jesus til dem: Så sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.
Lignelsen om vingårdsmennene
9Han begynte da å fortelle denne lignelsen til folket: En mann plantet en vingård. Han leide den bort til noen vingårdsmenn og dro så utenlands for lange tider. #Jes 5:1 ff. Matt 21:33-46. Mark 12:1-12. 10Da tiden var inne, sendte han en tjener til vingårdsmennene for at de skulle gi ham av vingårdens frukt. Men vingårdsmennene slo ham og sendte ham tomhendt bort. #2Krøn 36:15,16. 11Han fortsatte med å sende en annen tjener. Men også ham slo de og hånet, og sendte ham tomhendt bort. 12Han fortsatte og sendte en tredje, ham slo de til blods og kastet ham ut. 13Da sa vingårdens herre: Hva skal jeg gjøre? Jeg vil sende sønnen min, som jeg elsker. De vil sikkert vise aktelse for ham! 14Men da vingårdsmennene fikk se ham, samrådde de seg med hverandre og sa: Dette er arvingen. La oss slå ham i hjel, så arven kan bli vår. #Sal 2:8. Heb 1:2. 15Og de kastet ham ut av vingården og slo ham i hjel. Hva skal nå vingårdens herre gjøre med dem? #Heb 13:12. 16Han skal komme og drepe disse vingårdsmennene, og vingården skal han overlate til andre. Men da sa de som hørte på: Det må ikke skje! #19:27. 17Men han så på dem og sa: Hva betyr da dette som står skrevet: Den steinen som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein? #Sal 118:22. Jes 8:14,15. 28:16. Ef 2:20. 1Pet 2:6. 18Hver den som faller på denne steinen, skal bli knust. Men hver den som steinen faller på, ham skal den smuldre til støv. #Dan 2:34,44. 19De skriftlærde og yppersteprestene søkte nå med det samme å få lagt hånd på ham. Men de fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i denne lignelsen. #19:47,48. 22:2.
Gud og keiseren
20De voktet nå på ham en tid, og sendte noen for å lure på ham. Disse skulle late som om de var rettferdige, for å fange ham i ord, slik at de kunne få overgitt ham til myndighetene og til landshøvdingens makt. #Matt 22:15-22. Mark 12:13-17. 21Og de spurte ham og sa: Mester, vi vet at du taler og lærer rett. Du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet. 22Er det tillatt for oss å gi keiseren skatt, eller er det ikke? #23:2. 5Mos 17:15. Matt 17:25. 23Men han merket deres list og sa til dem: 24Vis meg en denar! Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De svarte: Keiseren. 25Han sa da til dem: Så gi da keiseren det som keiserens er, og Gud hva Guds er! #Rom 13:7. 26Og de var ikke i stand til å fange ham i ord i folkets påhør. De undret seg over svarene hans, og tidde. #11:54.
De dødes oppstandelse
27Så kom det noen saddukeere til ham, de som nekter at det er en oppstandelse. De spurte ham: #Matt 22:23 ff. Mark 12:18 ff. Apg 23:8.
28Mester, Moses har foreskrevet oss: Når en gift mann dør og han er barnløs, da skal mannens bror gifte seg med enken og holde oppe slekten for sin bror. #5Mos 25:5. 29Nå var det sju brødre. Den første tok seg en kone, men døde barnløs. 30Den andre tok henne så til kone. Også han døde barnløs. 31Også den tredje tok henne, og slik med alle sju. De døde uten å etterlate seg barn. 32Til sist døde også kvinnen. 33Hvem av dem skal så ha kvinnen til kone i oppstandelsen? De har jo alle sju hatt henne til kone! 34Jesus svarte og sa til dem: Denne verdens barn tar til ekte og blir gitt til ekte. 35Men de som aktes verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de døde, de verken tar til ekte eller blir gitt til ekte. #Fil 3:11. 36For de kan heller ikke dø mer, for de er lik englene. De er Guds barn, siden de er oppstandelsens barn. #14:14. Joh 5:29. Apg 24:15,21. 1Kor 15:12 ff. 37Men at de døde reises opp, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken. Der kaller han Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. #2Mos 3:6. Apg 3:13. 7:32. Heb 11:16. 38Og Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. For de lever alle for ham. #Rom 14:8. 39Da tok noen av de skriftlærde til orde og sa: Mester, du svarte godt! #Joh 7:46.
40For de våget ikke å spørre ham mer om noe. #Matt 22:46.
Messias - Davids sønn og Guds Sønn
41Men han sa til dem: Hvordan kan det sies at Messias er Davids sønn? #Matt 22:41 ff. Mark 12:35 ff. 42For David selv sier i Salmenes bok: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd #Sal 110:1. Apg 2:34. 1Kor 15:25. Heb 1:13. 10:13. 43til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 44David kaller ham altså Herre. Hvordan kan han da være hans sønn?
Jesus advarer mot de skriftlærde
45Og mens hele folket hørte på, sa han til disiplene sine:
46Ta dere i vare for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i side kapper og liker at folk hilser på dem på torgene. De vil ha de fremste setene i synagogene og hedersplassene i gjestebudene. #11:43. 14:7. Matt 23:5 ff. Mark 12:38 ff. 47De eter opp enkers hus, og for syns skyld holder de lange bønner. De skal få dess strengere dom.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.