3 Mosebok 21

21
Bestemmelser om prestenes tjeneste
1Herren sa til Moses: Tal til prestene, Arons sønner, og si til dem: En prest skal ikke gjøre seg uren blant sitt folk ved å røre et lik, #Esek 44:25. 2unntagen det er hans nærmeste slekt - hans mor, hans far, hans sønn, hans datter, hans bror 3eller hans ugifte søster, som ennå hører til slekten og ikke er blitt noen manns hustru, ved henne kan han gjøre seg uren. 4Han skal ikke gjøre seg uren som ektemann, så han vanhelliger seg blant sitt folk. 5De skal ikke rake seg skallet på noen del av hodet og ikke klippe skjegget kort og ikke skjære seg i kjøttet. 6De skal være hellige for sin Gud og ikke vanhellige sin Guds navn. For de bærer fram Herrens ildoffer, sin Guds mat. Derfor skal de være hellige. 7En horkvinne eller en kvinne som er vanæret, skal de ikke ta til ekte. Heller ikke en kvinne som hennes mann har skilt seg fra. For presten er hellig for sin Gud. #v.14. Esek 44:22. 8Du skal holde ham hellig, for han bærer fram din Guds mat. Han skal være hellig for deg, for jeg, Herren, som helliger dere, er hellig. #v.6. 19:2. 9Dersom en prests datter vanhelliger seg ved å drive hor, så vanhelliger hun sin far. Hun skal brennes med ild.
10Den som er yppersteprest blant sine brødre, han som har fått salvingsoljen utøst over sitt hode, og som er innviet og har kledd seg i de hellige klærne, han skal ikke gå med uflidd hår eller flerre sine klær. #8:12. 10:6. 2Mos 28:41.
11Han skal ikke gå inn til noe lik, ikke engang ved sin far eller sin mor skal han føre urenhet over seg. 12Han skal ikke gå ut av helligdommen for ikke å vanhellige sin Guds helligdom. For innvielsen han fikk ved sin Guds salvingsolje, er over ham. Jeg er Herren. #10:7. 2Mos 29:7. 13Til hustru skal han ta en ren jomfru. 14En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en horkvinne - noen slik må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru. #v.7. Esek 44:22. 15Han skal ikke vanhellige sin ætt blant sitt folk. For jeg er Herren, som helliger ham. 16Og Herren talte til Moses og sa:
17Tal til Aron og si: Ingen av din ætt, verken nå eller i kommende tider, som har noe lyte, skal tre nær for å bære fram sin Guds mat. #v.6. 1Tim 3:2. Tit 1:6,7. 18Ingen som har noe lyte, skal tre nær, ingen som er blind eller halt eller har noe ansiktslyte eller et lem som er for stort, 19ingen som har brukket fot eller hånd, 20ingen som er pukkelrygget eller dverg eller har en hvit flekk på øyet eller har skabb eller noe annet utslett, eller som har fått sine stener knust. 21Ingen av presten Arons ætt som har noe lyte, skal tre nær for å bære fram Herrens ildoffer. Han har et lyte, han skal ikke tre nær for å bære fram sin Guds mat. 22Han kan få ete sin Guds mat, både av de høyhellige og av de hellige gaver, 23men han må ikke gå fram til forhenget og ikke tre nær til alteret, fordi han har et lyte, han skal ikke vanhellige mine helligdommer. For jeg er Herren, som helliger dem. 24Moses sa dette til Aron og hans sønner, og til alle Israels barn.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring