3 Mosebok 14
NB

3 Mosebok 14

14
Forskrifter om renselse av spedalske
1Og Herren talte til Moses og sa: 2Dette er loven om den spedalske, på den dagen han skal renses: Han skal føres til presten. #Matt 8:4. Mark 1:44. Luk 5:14. 17:14. 3Presten skal gå utenfor leiren, og når presten ser på ham og finner at han er helbredet fra sin spedalskhet, 4da skal presten befale at det for den som lar seg rense, skal tas ut to levende, rene fugler og sedertre og karmosinrød ull og isop, 5og han skal la dem slakte den ene fuglen i et leirkar, over rennende vann. 6Så skal han ta den levende fuglen og sedertreet og den karmosinrøde ullen og isopen og dyppe dem sammen med den levende fuglen i blodet av den fuglen som er slaktet over det rennende vannet. 7Han skal stenke sju ganger på den som lar seg rense for spedalskhet. Slik skal han rense ham. Og den levende fuglen skal han la fly sin vei ut i den åpne marken. 8Den som lar seg rense, skal vaske sine klær og rake av alt håret og bade seg i vann. Så er han ren. Deretter kan han gå inn i leiren. Men han skal holde seg utenfor sitt telt i sju dager. 9Den sjuende dagen skal han rake av alt håret, både sitt hodehår og sitt skjegg og sine øyenbryn - alt håret skal han rake av. Og han skal vaske sine klær og bade sitt legeme i vann, så er han ren. 10Den åttende dagen skal han ta to værlam uten lyte og et årsgammelt hunnlam uten lyte og til matoffer tre tiendedeler av en efa fint mel, blandet med olje, og så en log olje.
11Og presten som forestår renselsen, skal stille den mannen som lar seg rense, og de tingene han skal ofre, fram for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. 12Så skal presten ta det ene værlammet og bære det fram til skyldoffer sammen med den tilhørende log olje. Og han skal svinge dem for Herrens åsyn. 13Værlammet skal slaktes på det stedet hvor syndofferet og brennofferet blir slaktet, på det hellige stedet. For likesom syndofferet, slik tilhører også skyldofferet presten, det er høyhellig. #7:6,7. 14Så skal presten ta av skyldofferets blod og stryke på den høyre ørelapp på den som lar seg rense, og på hans høyre tommelfinger og på hans høyre stortå. 15Og presten skal ta av den tilhørende log olje og helle i sin venstre hånd 16og så dyppe høyre pekefinger i oljen som han har i venstre hånd, og stenke av oljen med fingeren sju ganger for Herrens åsyn. 17Og av den oljen som er igjen i hånden, skal presten stryke noe på den høyre ørelappen på den som lar seg rense, og på hans høyre tommelfinger og på hans høyre stortå, over blodet av skyldofferet. 18Og det som ennå er til overs av oljen som presten har i hånden, skal han helle på hodet til den som lar seg rense. Slik skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn. 19Så skal presten ofre syndofferet og gjøre soning for den som lar seg rense for sin urenhet. Deretter skal han slakte brennofferet. 20Og presten skal ofre brennofferet og matofferet på alteret og slik gjøre soning for ham. Da er han ren. 21Men er det en fattig mann, som ikke har råd til så mye, da skal han ta et værlam til skyldoffer - det skal svinges til soning for ham - og en tiendedel av en efa fint mel, blandet med olje, til matoffer, og en log olje
22og to turtelduer eller to dueunger, etter som han har råd til. Den ene skal være til syndoffer, og den andre til brennoffer. #5:7. 12:8. 23Den åttende dagen av sin renselse skal han bære dette fram til presten, til inngangen til sammenkomstens telt, for Herrens åsyn. 24Og presten skal ta skyldofferlammet og den log olje som hører til, og svinge dem for Herrens åsyn. 25De skal slakte skyldofferlammet. Og presten skal ta av skyldofferets blod og stryke på høyre ørelapp på den som lar seg rense, og på høyre tommelfinger og høyre stortå. 26Så skal presten helle noe av oljen i sin venstre hånd, 27og med sin høyre pekefinger skal han stenke sju ganger for Herrens åsyn av oljen som han har i sin venstre hånd. 28Så skal presten stryke noe av oljen som han har i hånden, på den høyre ørelappen på den som lar seg rense, og på hans høyre tommelfinger og på hans høyre stortå, på det stedet hvor blodet av skyldofferet er. 29Og det som er til overs av oljen som presten har i hånden, skal han helle på hodet til den som lar seg rense. Slik skal han gjøre soning for ham for Herrens åsyn. 30Så skal han ofre den ene av turtel-duene eller av dueungene - det som han har råd til - 31som syndoffer og den andre som brennoffer sammen med matofferet. Slik skal presten gjøre soning for den som lar seg rense, for Herrens åsyn. 32Dette er loven om den som lider av spedalskhet, men ikke har råd til å ofre så mye når han skal renses.
Forskrifter om urenhet på hus
33Og Herren talte til Moses og Aron og sa:
34Når dere kommer inn i Kana’ans land, som jeg gir dere til eiendom, og jeg lar spedalskhet komme på noe hus i det landet dere får til eie, 35da skal den som eier huset, gå og melde det til presten og si: Det ser ut for meg som det er kommet spedalskhet på huset. 36Da skal presten la huset rydde, før han selv kommer for å se på flekkene, så ikke alt det som er i huset, skal bli urent. Deretter skal han komme og se på huset. 37Dersom han, når han ser på flekkene, finner at flekkene på husets vegger viser seg som grønnlige eller rødlige fordypninger som synes å ligge dypere enn veggen, 38da skal han gå ut av husets dør, og han skal stenge huset og holde det låst i sju dager. 39Den sjuende dagen skal presten komme igjen. Når han da ser på det og finner at flekkene har bredt seg ut på veggene i huset, 40da skal han la de steinene som flekkene er på, brytes ut og kastes utenfor byen på et urent sted. 41Deretter skal huset skrapes innvendig rundt omkring, og pussen som blir skrapt av, skal kastes på et urent sted utenfor byen. 42Så skal de ta andre steiner og sette dem inn istedenfor de gamle steinene. Og de skal ta ny leire og pusse huset med. 43Bryter flekkene ut igjen på huset etter at steinene er tatt ut og huset skrapt og pusset, 44da skal presten komme og se på det. Dersom han finner at flekkene har bredt seg ut på huset, da er det ondartet spedalskhet på huset, det er urent. 45Da skal de rive huset ned, både steinene og treverket og all leiren, og føre det til et urent sted utenfor byen. 46Den som går inn i huset under den tiden det holdes låst, skal være uren til om kvelden. 47Og den som ligger i huset, skal vaske sine klær, og den som eter i huset, skal vaske sine klær. 48Men dersom presten, når han kommer og ser på det, finner at flekkene ikke har bredt seg på huset etter at det er blitt pusset, da skal han si huset rent, for da er ondet borte. 49Så skal han, for at huset kan bli renset, ta to fugler og sedertre og karmosinrød ull og isop. 50Den ene fuglen skal han slakte i et leirkar, over rennende vann. 51Så skal han ta sedertreet og isopen og den karmosinrøde ullen og den levende fuglen og dyppe dem i blodet av den fuglen som er slaktet, og i det rennende vannet, og stenke på huset sju ganger. 52Og han skal rense huset med blodet av fuglen og med det rennende vannet og med den levende fuglen og med sedertreet og med isopen og med den karmosinrøde ullen. #v.4. 53Så skal han la den levende fuglen fly utenfor byen, ut i den åpne marken. Slik skal han gjøre soning for huset, så det blir rent. 54Dette er loven om all slags spedalskhet og om skurv
55og om spedalskhet på klær og på hus 56og om knuter i huden og om utslett og om lyse flekker på huden - 57til opplysning om når noe er urent, og når det er rent. Dette er loven om spedalskhet.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.