3 Mosebok 15

15
Lover om urenhet hos menn
1Herren talte til Moses og Aron og sa: 2Tal til Israels barn og si til dem: Når det kommer utflod fra en manns legeme, er han uren på grunn av utfloden. 3Så lenge hans utflod varer, er det slik med hans urenhet: Enten hans legeme gir utfloden fra seg eller holder den tilbake, i begge tilfeller er han uren. 4Hvert leie som den som har utflod, ligger på, skal være urent, og alt det han sitter på, skal være urent. 5Den som rører ved hans leie, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 6Og den som setter seg på noe som den som har utflod satt på, han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 7Den som rører ved den sykes legeme, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 8Dersom den som har utflod, spytter på en som er ren, da skal den han spytter på, vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 9Hver ridesal som den som har utflod, rir på, skal være uren. 10Hver den som rører ved noe av det han har under seg, skal være uren til om kvelden. Og den som bærer det bort, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 11Dersom den som har utflod, rører ved noen, uten at han først har skyllet hendene i vann, da skal den han rørte ved, vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 12Et leirkar som den som har utflod, rører ved, skal brytes i stykker, og hvert trekar skal skylles i vann. 13Når den som har utflod, blir ren for sin utflod, skal han telle sju dager fram fra den dagen han ble ren. Så skal han vaske sine klær og bade sitt legeme i rennende vann, så er han ren. 14Den åttende dagen skal han ta to turtelduer eller to dueunger og komme fram for Herrens åsyn, til inngangen til sammenkomstens telt, og gi dem til presten. #12:8. 15Og presten skal ofre dem, den ene til syndoffer og den andre til brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn og rense ham for hans utflod. 16Når det går sæd fra en mann, da skal han bade hele sitt legeme i vann og være uren til om kvelden. 17Hvert klesplagg og hvert skinn som det kommer sæd på, skal vaskes i vann og være urent til om kvelden. 18Når en mann har samleie med en kvinne, og det går sæd fra ham, da skal de begge bade seg i vann og være urene til om kvelden.
Lover om urenhet hos kvinner
19Når en kvinne har utflod og det flyter blod fra hennes legeme, da skal hun være uren i sju dager. Hver den som rører ved henne, skal være uren til om kvelden.
20Alt hun ligger på mens hun er uren, skal være urent, og alt hun sitter på, skal være urent. 21Hver den som rører ved hennes leie, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 22Hver den som rører ved noe hun har sittet på, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 23Dersom noen rører ved noe som ligger på hennes leie eller på det hun sitter på, skal han være uren til om kvelden. 24Dersom en mann ligger hos henne, og hennes urenhet kommer på ham, da skal han være uren i sju dager. Hvert leie han ligger på, skal være urent. 25Når en kvinne har blodflod i mange dager, uten at det er hennes månedlige urenhets tid, eller hun har utflod lenger enn vanlig i sin månedlige urenhets tid, da skal hun være uren alle de dagene hennes urenhets utflod varer, likesom i sine månedlige urenhets dager. 26Hvert leie hun ligger på alle de dagene hennes utflod varer, skal være urent, på samme måten som hennes leie i hennes månedlige urenhet. Og alt hun sitter på, skal være urent, likesom når hun har sin månedlige urenhet. #v.20. 27Hver den som rører ved det, skal være uren. Han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 28Men når hun blir ren for sin utflod, da skal hun telle sju dager fram, deretter skal hun være ren. 29Den åttende dagen skal hun ta to turtelduer eller to dueunger og komme med dem til presten, til inngangen til sammenkomstens telt. #v.14. 12:8. 30Presten skal ofre den ene til syndoffer og den andre til brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for henne for Herrens åsyn og rense henne for hennes urenhets utflod. 31Dere skal skille Israels barn fra deres urenhet, for at de ikke skal dø i sin urenhet når de gjør mitt tabernakel urent, det som står midt iblant dem. 32Dette er loven om den som har utflod, og om den som har sæduttømming så han blir uren ved det, 33og om den kvinne som har sin månedlige urenhet, og om den som har utflod, enten det er mann eller kvinne, og om en mann som ligger med en uren kvinne.

Markert nå:

3 Mosebok 15: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring