Johannes 2

2
Bryllupet i Kana
1Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. #4:46. 21:2. 2Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. 3Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin. 4Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet. #7:6,8,30. 8:20. 13:1. 19:26. 5Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier til dere, det skal dere gjøre. #1Mos 41:55. Matt 12:46. 6Nå sto der, etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker. #3:25. Mark 7:3,4. 7Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen. 8Så sa han til dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham. 9Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham: #4:46 10Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vinen til nå! 11Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og disiplene hans trodde på ham. #v.23. 3:2.#4:54. 6:2,14,26. 11:47. 12:18,37. 20:30. 21:25.
Jesus renser templet
12Etter dette dro han ned til Kapernaum, han selv, hans mor, hans brødre og hans disipler. Der ble de noen få dager. #4:46. 6:17,24,59. Matt 4:13.
13Jødenes påske var nå nær, og Jesus dro opp til Jerusalem.
14I templet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. #Mark 11:15-17. Luk 19:45,46 15Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut og bordene deres veltet han. 16Til dem som solgte duer, sa han: Ta dette bort herfra! Gjør ikke min Fars hus til en handelsbod! #Luk 2:49. 17Hans disipler mintes da at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg. #Sal 69:10. 18Jødene tok da til orde og sa til ham: Hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette? #4:48. 6:30. 9:16. 11:47.#Matt 12:38. 16:1. 21:23. 1Kor 1:22.
19Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette templet ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager. #Matt 26:61. 27:40. Mark 14:58. 15:29. Apg 6:14. 20Jødene sa da til ham: I førtiseks år har det vært bygd på dette templet, og du vil reise det opp på tre dager? 21Men han talte om sitt legemes tempel. 22Da han var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette. Og de trodde Skriften og det ordet Jesus hadde sagt. #12:16. 14:26. Sal 16:10. Luk 24:8.
Mange tror på Jesus
23Mens han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegnene han gjorde.
24Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, #6:64. Apg 1:24. Åp 2:23. 25og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske. For selv visste han hva som bodde i mennesket. #1:42,47. Matt 9:4.

Markert nå:

Johannes 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring