Johannes 1

1
Det evige Ord ble kjød
1I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. #10:30. 17:5.#1Mos 1:1. 1Joh 1:1,2. 5:20. Åp 19:13. 2Han var i begynnelsen hos Gud. #Ord 8:22 ff. 3Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. #1:10. Sal 33:6. 1Kor 8:6. Kol 1:16. Heb 1:2,10. 4I ham var liv, og livet var menneskenes lys. #5:26. 1Joh 5:11 5Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. #3:19. 8:12. 9:5. 12:46. 6En mann sto fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. #Mal 3:1. 4:5. Matt 3:1. Mark 1:4. Luk 1:13,17,76.
7Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. #v.12,15,19. 5:33. Apg 19:4. 8Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. #v.20. 5:35. 9Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. #8:12. Matt 4:16. 1Joh 2:8. 10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. #5:43. 12Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. #Rom 8:15 ff. Gal 3:26. Ef 1:5. 2Pet 1:3. 1Joh 3:1. 13De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. #3:5,6. Jak 1:18. 1Pet 1:23. 14Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. #2Mos 34:6. Jes 40:5. 60:1.#Luk 1:32. 9:32. Kol 1:19. 2:9. 2Pet 1:16,17.
Døperen Johannes’ vitnesbyrd
15Johannes vitner om ham og roper: Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. #v.27,30. 3:31. Matt 3:11. Mark 1:7
16For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. #v.14. Ef 1:23. 3:19. Kol 1:19. 2:9. 17For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. #2Mos 34:6. 18Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklart ham. #3:13. 5:37. 6:46. 14:9. 2Mos 33:20. Matt 11:27.#1Tim 6:16. 1Joh 4:12. 19Dette er Johannes’ vitnesbyrd, da judeerne* sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: Hvem er du? #5:33. Luk 3:15 ff.#*Se Ordforklaringer: Jøder - judeer.
20Da bekjente han og nektet ikke, han bekjente: Jeg er ikke Messias. #3:28. Apg 13:25. 21Og de spurte ham: Hvem er du da? Er du Elia? Og han sier: Det er jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte: Nei. #6:14. 7:40. 5Mos 18:15,18. Matt 11:14. 16:14. 22Da sa de til ham: Hvem er du? - så vi kan gi dem svar som har sendt oss. Hva sier du om deg selv? 23Han sa: Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. #Jes 40:3. Matt 3:3. 24De som var utsendt, var fariseere. 25Og de spurte ham og sa til ham: Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten? #5Mos 18:15,18. Matt 21:11 26Johannes svarte dem: Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, #Matt 3:11. Mark 1:8. Luk 3:16 27han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse skoremmen for. 28Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. 29Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!#2Mos 12:3 ff. 34:7. 3Mos 16:21 f. Jes 53:4,7.12.#Matt 8:17. 1Kor 5:7. 1Pet 1:19. Åp 5:6,9,12.
30Det var om ham jeg sa: Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. #v.15. 31Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. #v.26. 32Johannes vitnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. #Jes 11:2. Matt 3:16. 33Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: Ham du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med Den Hellige Ånd. #v.26. Jes 42:1. Apg 1:5. 34Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sønn.
Jesus kaller sine første disipler
35Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av disiplene hans.
36Da han fikk se Jesus, som kom gående, sa han: Se der Guds lam! #v.29. 2Mos 12:3 ff. Jes 53:4,7,12. Matt 8:17.#1Kor 5:7. 1Pet 1:19. Åp 5:6,9,12. 37De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. 38Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem: Hva søker dere? De sa til ham: Rabbi - det betyr Mester - hvor bor du? 39Han sier til dem: Kom og se! De kom da og så hvor han bodde. Og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. 40Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. #Matt 4:18 41Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham: Vi har funnet Messias, - det betyr Kristus. #4:25,26. Matt 1:16. 16:16,17. 42Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter. #21:15-17. 1Kor 1:12. 3:22. 43Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Filip, og Jesus sier til ham: Følg meg! #Matt 4:19. 16:24. 19:21.
44Filip var fra Betsaida, fra Andreas’ og Peters by. 45Filip finner Natanael og sier til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret. #Jes 53:1 ff. Sak 6:12. 46Natanael sa til ham: Kan det komme noe godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se! #7:41,42. 47Jesus så Natanael komme mot seg, og han sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. #Sal 32:2. 73:1. Rom 9:4. 48Natanael sa til ham: Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg. 49Natanael svarte ham: Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge! #11:27. 12:13. Matt 14:33. 16:16. 27:42. 50Jesus svarte og sa til ham: Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette! 51Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen. #1Mos 28:12. Matt 4:11. Luk 22:43. 24:4.

Markert nå:

Johannes 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring