Johannes 19

19
Jesus blir hudstrøket og hånet
1Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke. #Matt 27:26. 2Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hodet hans, og de hengte en purpurkappe om ham. #Matt 27:27-30. Mark 15:16-19. 3Så trådte de fram for ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de slo ham i ansiktet. #v.22. 4Pilatus gikk da ut igjen og sa til dem: Se, jeg fører ham ut til dere, for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham. 5Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det mennesket! 6Da nå yppersteprestene og tjenerne fikk se ham, ropte de: Korsfest! Korsfest! Pilatus sier til dem: Ta dere ham og korsfest ham! For jeg finner ingen skyld hos ham. #18:31. 7Judeerne svarte ham: Vi har en lov, og etter den loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds Sønn. #5:18. 10:33. 3Mos 24:16. Matt 26:63 ff. 8Da Pilatus hørte dette ordet, ble han enda mer redd. 9Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus ga ham ikke noe svar. 10Pilatus sier da til ham: Svarer du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg? 11Jesus svarte: Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overga meg til deg, større synd.
12På grunn av dette prøvde Pilatus ennå å gi ham fri. Men judeerne skrek opp og sa: Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn! Hver den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren. #Apg 17:7. 13Da nå Pilatus hørte de ordene, førte han Jesus ut, og satte seg på dommersetet på et sted som blir kalt Steinlagt, på hebraisk Gabbata. 14Men det var forberedelsesdagen i påsken, omkring den sjette time. Og han sier til judeerne: Se deres konge! 15Men de ropte: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste deres konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren. #18:37. Luk 23:21. 16Da overga han ham til dem, for at han skulle korsfestes. De førte så Jesus bort.
Jesus blir korsfestet og dør
17Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. #Matt 27:31 ff. Mark 15:21 ff. Luk 23:26 ff. 18Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. #Sal 22:17. 19Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der sto det skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. #Matt 27:37. Mark 15:26. Luk 23:38.
20Denne innskriften leste da mange av jødene. For stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen. Og innskriften var på hebraisk, latin og gresk. 21Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: Jødenes konge. Men skriv at han sa: Jeg er jødenes konge! 22Pilatus svarte: Det jeg skrev, det skrev jeg. 23Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og delte dem i fire deler, en del til hver soldat. De tok også kappen. Men kappen var uten søm, vevd i ett stykke ovenfra og helt ned. #Matt 27:35. Mark 15:24. Luk 23:34. 24De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den! - for at Skriften skulle bli oppfylt, som sier: De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kappe. Soldatene gjorde da dette. #Sal 22:19.
25Men ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ kone, og Maria Magdalena. #Matt 27:61. Mark 15:40. Luk 23:49. 26Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket, stå der, sa han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn! #2:4. 13:23.
27Deretter sa han til disippelen: Se, det er din mor! Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. 28Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sier han: Jeg tørster! 29Det sto et kar der, fylt med vineddik. De satte da en svamp, fylt av eddik, på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. #Sal 69:22. Matt 27:48. Mark 15:36. Luk 23:36. 30Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. #Sal 22:32. Luk 23:46.
Jesus blir begravet
31Det var forberedelsesdagen. For at ikke de døde legemene skulle bli hengende på korset sabbaten over - for denne sabbaten var stor - ba judeerne Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned. #5Mos 21:22,23. Luk 23:54. 32Soldatene kom da og brøt benene på den første og den andre som var korsfestet sammen med ham. 33Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. 34Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. 35Og den som har sett det, har vitnet om det, og vitnesbyrdet hans er sant. Han vet at han taler sant, for at også dere skal tro. #21:24. 3Joh 12. 36For dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et ben skal brytes på ham. #2Mos 12:46. 4Mos 9:12. Sal 34:21. 37Og igjen sier et annet skriftord: De skal se hen til ham som de har gjennomstunget. #Sak 12:10. 38Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler - men hemmelig, av frykt for judeerne - spurte deretter Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Pilatus ga ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. #Matt 27:57 ff. Mark 15:42-47. Luk 23:50-56. 39Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til Jesus om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund. #3:1,2. 7:50. 40De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen med den velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves. 41På det stedet hvor Jesus ble korsfestet, var det en hage. Og i hagen var en ny grav, som ingen ennå var blitt lagt i. #Jes 53:9. 42Der la de da Jesus, fordi det var jødenes forberedelsesdag, for graven var nær ved.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;