Johannes 20

20
Disiplene ser den tomme graven
1Men på den første dagen i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. #Matt 28:1 ff. Mark 16:1 ff. Luk 24:1 ff. 2Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. #v.13. 13:23. 3Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. #Luk 24:12. 4De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven. 5Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. 6Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, 7og at svetteduken, som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. 8Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Og han så og trodde. 9For de hadde ennå ikke forstått Skriften, at han måtte stå opp fra de døde. #Matt 22:31,32. Apg 2:24-27. 1Kor 15:4,5. 10Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen.
Jesus viser seg for Maria Magdalena
11Men Maria sto utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. #Mark 16:9 ff. 12Da får hun se to engler i skinnende hvite klær, som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. 13De sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham! 14Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. #Mark 16:9-11. 15Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!
16Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester. 17Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke fart opp til Faderen! Men gå til brødrene mine og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud. #3:13. Heb 2:11. 18Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren! Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne. #Mark 16:10.
Jesus viser seg for disiplene
19Da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere! #Matt 28:16 ff.#Mark 16:15 f. Luk 24:36-49. 1Kor 15:5. 20Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren. #16:20,22. 21Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. 22Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd! 23Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. #Matt 16:19. 18:18. 24Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. #11:16. 25De andre disiplene sa da til ham: Vi har sett Herren! Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og stikke fingeren min i naglegapet og legge hånden min i hans side, vil jeg ikke tro! #v.20. 26Åtte dager deretter var disiplene hans igjen inne, og Tomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: Fred være med dere! 27Deretter sier han til Tomas: Rekk fingeren din hit, og se hendene mine. Og rekk hånden din hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende! 28Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! 29Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. #1Pet 1:8.
Johannes forklarer hvorfor han har skrevet denne boken
30Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. #2:11. 4:54. 21:25. 31Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. #3:15. 6:40. 1Joh 5:13,20.

Markert nå:

Johannes 20: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring