Jeremia 36
NB

Jeremia 36

36
Profeten skriver Herrens ord i en bokrull
1I Judas konge Jojakims, Josjias sønns fjerde år kom dette ordet til Jeremia fra Herren: #25:1. 45:1. 46:2. 2Kong 24:1. 2Ta deg en bokrull og skriv i den alle de ordene jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedningefolkene fra den dagen da jeg først talte til deg, fra Josjias dager og til denne dagen! 3Kanskje Judas hus vil merke seg all den ulykke jeg tenker å gjøre dem, så de kan vende om, hver fra sin onde vei, og jeg kan tilgi dem deres misgjerning og deres synd. #26:3. Esek 12:3. Apg 3:19. 4Da kalte Jeremia til seg Baruk, Nerijas sønn, og Baruk skrev etter Jeremias diktat alle de ordene som Herren hadde talt til ham, i en bokrull. #32:12. 43:3. 45:1. Esek 2:9. 5Og Jeremia talte til Baruk og sa: Jeg er forhindret, jeg kan ikke gå til Herrens hus! 6Men gå du dit, og les opp for folket i Herrens hus på en fastedag Herrens ord av rullen som du har skrevet etter min diktat! Også for hele Juda, som kommer fra sine byer, skal du lese den. 7Kanskje de vil legge sin ydmyke bønn fram for Herrens åsyn og vende om, hver fra sin onde vei. For stor er den vrede og harme som Herren har uttalt over dette folket. #26:3.
8Og Baruk, Nerijas sønn, gjorde alt som profeten Jeremia hadde pålagt ham. Han leste opp Herrens ord av boken i Herrens hus. 9I Judas konge Jojakims, Josjias sønns femte år, i den niende måneden, ble det ropt ut at alt folket i Jerusalem og alt folket som var kommet fra Judas byer til Jerusalem, skulle faste for Herrens åsyn. 10Da leste Baruk opp fra boken Jeremias ord i Herrens hus, mens hele folket hørte på. Det gjorde han i statsskriveren Gemarjas, Sjafans sønns rom i den øvre forgården, ved inngangen til den nye porten i Herrens hus. #26:10. 2Kong 22:3.
Bokrullen blir opplest for kongen
11Da Mikaja, sønn av Gemarja, sønn av Sjafan, hørte alle Herrens ord bli lest opp av boken, 12gikk han ned til kongens hus, til statsskriverens rom, og der fant han alle høvdingene sittende: statsskriveren Elisjama og Delaja, Sjemajas sønn, og Elnatan, Akbors sønn, og Gemarja, Sjafans sønn, og Sidkia, Hananjas sønn, og alle de andre høvdingene. 13Og Mikaja fortalte om alle de ordene han hadde hørt da Baruk leste opp av boken for folket. 14Da sendte alle høvdingene Jehudi, sønn av Netanja, sønn av Sjelemja, sønn av Kusji, til Baruk og sa: Ta med deg rullen som du leste av for folket, og kom hit! Og Baruk, Nerijas sønn, tok rullen med seg og kom til dem.
15De sa til ham: Sett deg ned og les den for oss! Og Baruk leste den for dem. 16Da de hørte alle ordene, vendte de seg forferdet til hverandre, og de sa til Baruk: Vi må melde alt dette til kongen. 17Så spurte de Baruk: Fortell oss hvordan du skrev alle disse ordene. Var det han som dikterte? 18Baruk svarte: Han dikterte meg alle disse ordene, og jeg skrev dem i boken med blekk. 19Da sa høvdingene til Baruk: Gå og gjem deg, du og Jeremia, og la ingen vite hvor dere er!
Bokrullen brennes
20Så gikk de inn til kongen i forgården, men rullen la de ned i statsskriveren Elisjamas rom. Og de fortalte alt dette til kongen. 21Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente rullen, og han hentet den fra statsskriveren Elisjamas rom. Jehudi leste den opp for kongen og alle høvdingene som sto hos kongen. 22Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måneden, og det brant ild i et fyrfat foran ham. 23Hver gang Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen dem av med en pennekniv og kastet dem på ilden i fyrfatet, til hele rullen var oppbrent av ilden i fyrfatet. 24Og de var ikke forferdet og de flerret ikke klærne sine, verken kongen eller noen av hans tjenere som hørte alle disse ordene. #2Kong 22:11. Sal 64:6.
25Skjønt Elnatan og Delaja og Gemarja inntrengende ba kongen at han ikke skulle brenne rullen, hørte han ikke på dem. 26Så befalte kongen Jerahme’el, kongesønnen, og Seraja, Asriels sønn, og Sjelemja, Abde’els sønn, at de skulle gripe skriveren Baruk og profeten Jeremia. Men Herren skjulte dem.
Jeremia skriver en ny bokrull
27Etter at kongen hadde brent opp rullen med de ordene Baruk hadde skrevet etter Jeremias diktat, kom Herrens ord til Jeremia: 28Ta deg en annen rull og skriv i den de samme ordene, de som sto i den forrige rullen, som Judas konge Jojakim brente opp! 29Og til Judas konge Jojakim skal du si: Så sier Herren: Du brente denne rullen og sa: Hvorfor skrev du i den at Babels konge skal komme og ødelegge dette landet og utrydde mennesker og dyr? 30Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim: Han skal ikke ha noen ætling som skal sitte på Davids trone, og hans døde kropp skal ligge slengt bort, utsatt for heten om dagen og for kulden om natten. #22:19,30. 31Jeg vil straffe ham og hans ætt og hans tjenere for deres misgjerning, og jeg vil la komme over dem og over Jerusalems innbyggere og over Judas menn all den ulykke jeg har forkynt dem, fordi de ikke ville høre. #35:17. 32Så tok Jeremia en annen rull og ga den til skriveren Baruk, Nerijas sønn, og han skrev i den etter diktat alle ord i den boken som Judas konge Jojakim hadde brent i ilden. Og mange lignende ord ble tilføyet.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.