Jeremia 35
NB

Jeremia 35

35
Rekabittene vil ikke drikke vin
1Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren i Judas konge Jojakims, Josjias sønns dager: #25:1. 26:1. 2Gå til rekabittenes slekt og tal til dem og før dem inn i Herrens hus, i et av rommene, og gi dem vin å drikke! #1Krøn 2:55. 3Og jeg tok Ja’asanja, sønn av Jirmeja, sønn av Habasinja, og hans brødre og alle hans sønner og hele rekabittenes slekt, 4og jeg førte dem inn i Herrens hus, i det rommet som tilhørte sønnene til Guds mann Hanan, Jigdaljas sønn, og som lå ved siden av høvdingenes rom, over dørvokteren Ma’asejas, Sjallums sønns rom. 5Og jeg satte fulle vinfat og vinbegre fram for rekabittenes slekt, og jeg sa til dem: Drikk vin! 6Men de sa: Vi vil ikke drikke vin. For vår far Jonadab, Rekabs sønn, har gitt oss dette budet: Dere skal aldri drikke vin, verken dere eller deres barn, #2Kong 10:15. Dan 1:8.
7og dere skal ikke bygge hus og ikke så korn og ikke plante vingård eller eie noe slikt. Men i telt skal dere bo alle deres dager, så dere kan leve lenge i det landet dere bor i som fremmede. 8Og vi adlød vår far Jonadab, Rekabs sønn, i alt han bød oss - at vi aldri skulle drikke vin, verken vi eller våre koner eller våre sønner eller våre døtre, 9og ikke bygge oss hus til å bo i og ikke ha vingård eller åker og ikke så korn. 10Og vi bodde i telt og var lydige og gjorde alt som vår far Jonadab hadde pålagt oss. 11Men da Babels konge Nebukadnesar dro opp mot landet, da sa vi: Kom og la oss dra inn i Jerusalem, så vi kan slippe unna kaldeernes og syrernes hærer! Så tok vi bolig i Jerusalem. #2Kong 24:1 ff. Dan 1:1,2.
Hva folket kan lære av rekabittene
12Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så: 13Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Gå og si til Judas menn og til Jerusalems innbyggere: Vil dere ikke ta imot tukt og lyde mine ord? sier Herren. 14Jonadabs, Rekabs sønns bud er blitt holdt, de han ga sine barn, at de ikke skulle drikke vin. Til denne dag har de ikke drukket vin, men adlydt sin fars bud. Og jeg har talt til dere tidlig og sent, men dere har ikke adlydt meg. #25:3,4. Jes 30:9. 15Jeg sendte til dere alle mine tjenere, profetene, tidlig og sent, og sa: Vend om, hver fra sin onde vei, og bedre deres gjerninger og følg ikke andre guder for å tjene dem! Så skal dere få bo i det landet jeg har gitt dere og deres fedre. Men dere vendte ikke øret til og adlød meg ikke. #18:11. 25:5 ff. 16Ja, Jonadabs, Rekabs sønns barn har holdt de budene som deres far ga dem. Men dette folket har ikke adlydt meg.
17Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg lar komme over Juda og over alle Jerusalems innbyggere all den ulykke jeg har truet dem med, fordi de ikke ville høre når jeg talte til dem, og ikke svarte når jeg kalte på dem. #7:13. Jes 65:12. 66:4. 18Men til rekabittenes slekt sa Jeremia: Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Fordi dere har adlydt deres far Jonadabs ord og holdt alle hans bud og i alt gjort som han bød dere, 19derfor sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Det skal aldri mangle en mann av Jonadabs, Rekabs sønns ætt, som skal stå for mitt åsyn.