Dommerne 3

3
1Dette er de folk som Herren lot bli tilbake for å prøve Israel ved dem, alle de israelittene som ikke selv hadde vært med i noen av Kana’ans-krigene, 2bare for at de kommende slekter i Israel skulle få kjennskap til krig og bli opplært i det, alle de som ikke før hadde vært med: 3Filistrenes fem fyrster og alle kana’aneerne og sidonierne og hevittene, som bodde på Libanon-fjellene, fra Ba’al-Hermon-fjellet til der hvor veien går til Hamat. #Jos 13:2 ff. 4Ved dem var det Israel skulle bli satt på prøve, så det kunne kjennes om de ville lyde Herrens bud, som han hadde gitt deres fedre ved Moses. #2:22. 5Mos 8:2. 5Men da Israels barn nå bodde midt iblant kana’aneerne, hetittene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene,
6tok de døtrene deres til koner og ga sine døtre til deres sønner og dyrket deres guder. #2Mos 34:16. 5Mos 7:3,4. Jos 23:12,13. Sal 106:35. 7Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Ba’alene og Astarte-bildene. #2:10,13. 5Mos 4:9. 8Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. Han overga dem i Kusjan-Risatajims hånd, han som var konge i Mesopotamia. Og Israels barn tjente Kusjan-Risatajim i åtte år. #2:14,20. Sal 106:41.
Otniel
9Da ropte Israels barn til Herren. Og Herren oppreiste en frelser for Israels barn, og han frelste dem. Det var kenisitten Otniel, Kalebs yngre bror. #1:13. 6:6,7. 10:10,12. Apg 13:20. 10Herrens Ånd kom over ham. Han ble dommer i Israel og dro ut i strid, og Herren ga Kusjan-Risatajim, kongen i Mesopotamia, i hans hånd, så han vant over Kusjan-Risatajim. #6:34. 10:29. 13:25. 14:6-19. 11Og landet hadde ro i førti år. Så døde Otniel, Kenas’ sønn.#5:31. 8:28. 13:1.
Ehud
12Men Israels barn fortsatte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga Eglon, kongen i Moab, makt over Israel, fordi de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. #2:10,14. 4:1. 6:1. 1Sam 12:9.
13Han fikk med seg Ammons barn og Amalek og dro ut og slo Israel, og de inntok Palmebyen.#1:16. 5Mos 34:3. 14Og Israels barn tjente Eglon, kongen i Moab, i atten år. 15Da ropte Israels barn til Herren, og Herren oppreiste en frelser for dem, benjaminitten Ehud, Geras sønn, en keivhendt mann. Israels barn sendte ham en gang med en gave til Eglon, kongen i Moab. 16Da laget Ehud seg et tveegget, alenlangt sverd og bandt det om seg under klærne på sin høyre side. 17Så førte han gaven fram til Eglon, kongen i Moab. Men Eglon var en meget fet mann. 18Da Ehud hadde gitt gaven fra seg, lot han folkene som hadde båret gaven, dra hjem. 19Men selv snudde han ved avgudene ved Gilgal og lot si: Jeg har et hemmelig ord til deg, konge! Da sa kongen: Hysj! Så gikk de ut alle de som sto hos ham. 20Og Ehud kom inn til ham, mens han satt alene i sin kjølige sal på taket. Og Ehud sa: Jeg har et ord fra Gud til deg! - Da reiste han seg opp fra stolen. 21Men Ehud rakte ut sin venstre hånd og tok sverdet fra sin høyre side og stakk det i magen hans. 22Håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lukket til om bladet, for han dro ikke sverdet ut av livet på ham. Det stakk ut på baksiden. 23Og Ehud gikk ut i forhallen, og han lukket døren til salen hvor han var, og låste den. 24Og da han var gått ut, kom tjenerne inn. Da de så at døren til salen var låst, sa de: Han har nok et visst ærend i svalkammeret. #1Sam 24:4. 25Og de ventet meget lenge, men han lukket ikke opp døren til salen. Da tok de nøkkelen og lukket opp, og se, deres herre lå død på gulvet. 26Mens de ga seg tid, slapp Ehud bort. Han var allerede kommet forbi avgudene og kom fram til Se’ira. 27Da han kom dit, blåste han i hornet på Efra’im-fjellet. Israels barn fulgte ham ned fra fjellet, han gikk selv foran dem. #4Mos 10:9. 28Og han sa til dem: Skynd dere etter meg! For Herren har gitt deres fiender, moabittene, i deres hånd. Så dro de ned etter ham, og de besatte vadestedene over Jordan til Moab og lot ingen komme over. #7:24. 12:5. 1Sam 17:47. 29Den gang hogg de ned omkring ti tusen mann av Moab, alle sterke og djerve menn, og ikke én slapp unna. 30Så ble da Moab på den dagen ydmyket under Israels hånd, og landet hadde ro i åtti år.
Sjamgar
31Etter ham kom Sjamgar, Anats sønn. Han slo seks hundre mann av filistrene med en oksedrivers stav. Også han frelste Israel. #5:6.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring