Dommerne 4

4
Debora
1Da Ehud var død, gjorde Israels barn igjen det som var ondt i Herrens øyne. #2:10. 3:12. 8:33. 2Og Herren overga dem i Jabins, Kana’ans konges hånd. Han regjerte i Hasor. Hans hærfører var Sisera, som bodde i Harosjet-Haggojim. #2:14. 3:8. 4:13,16. Jos 10:1,10. 1Sam 12:9. 3Israels barn ropte til Herren, for Sisera hadde ni hundre jernvogner, og Israels barn var i hard trengsel i tjue år. #1:19. 4Og Debora, en profetinne, Lappidots kone, dømte Israel på denne tiden.
5Hun satt under Deboras palmetre mellom Rama og Betel på Efra’im-fjellet, og Israels barn gikk opp til henne for at hun skulle skifte rett mellom dem. #1Mos 35:8. 6Hun sendte bud og kalte til seg Barak, Abinoams sønn, fra Kedesj i Naftali, og sa til ham: Hør hva Herren, Israels Gud, har befalt: Gå av sted og dra opp i Tabor-fjellet og ta med deg ti tusen mann av Naftalis sønner og av Sebulons sønner! #Heb 10:32. 7Så vil jeg dra Sisera, Jabins hærfører, og hans vogner og hans hær bort til deg, til Kisjon-bekken, og jeg vil gi ham i din hånd. #Sal 83:10. 8Da sa Barak til henne: Hvis du går med meg, vil jeg gå. Men hvis du ikke går med meg, så går ikke jeg heller. 9Og hun sa: Visst skal jeg gå med deg. Men æren skal ikke bli din for den reisen du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. - Så gjorde hun seg klar og gikk med Barak til Kedesj. 10Og Barak kalte Sebulon og Naftali sammen i Kedesj. Ti tusen mann dro opp etter ham. Og Debora gikk med ham.
11Kenitten Heber hadde skilt lag med kenittene, ætlingene til Moses’ svoger Hobab. Han hadde flyttet med sine telt til Sa’ana’im-eiken ved Kedesj. #1:16. 4Mos 10:29. Jos 19:33. 12Da Sisera fikk spurt at Barak, Abinoams sønn, hadde dratt opp på Tabor-fjellet, 13kalte han sammen alle sine vogner, ni hundre jernvogner, og alt det krigsfolket han hadde, for at de skulle komme fra Harosjet-Haggojim til Kisjon-bekken. 14Da sa Debora til Barak: Bryt opp! Dette er den dagen da Herren har gitt Sisera i din hånd. Drar ikke Herren ut foran deg? - Så dro Barak ned fra Tabor-fjellet, og ti tusen mann fulgte ham. #2Sam 5:24. Heb 10:32. 15Da slo Herren Sisera og alle stridsvognene og hele hæren med forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Baraks sverd. Sisera steg ned av vognen og flyktet til fots. #5:20. Jos 10:10. Sal 83:10. 16Men Barak forfulgte vognene og hæren til Harosjet-Haggojim, og hele Siseras hær falt for sverdets egg, det ble ikke en eneste igjen. 17Sisera flyktet til fots til Jaels telt, hun var kenitten Hebers kone. Det var fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og kenitten Hebers hus.
18Jael gikk da ut mot Sisera og sa til ham: Kom inn, herre! Kom inn til meg, og vær ikke redd! Og han gikk inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under et teppe.
19Han sa til henne: Kjære, gi meg litt vann å drikke! Jeg er tørst. - Da åpnet hun flasken med melk og lot ham drikke. Så dekket hun over ham igjen. #5:25. 20Han sa til henne: Stå i teltdøren, og dersom det kommer noen og spør deg: Er det noen her? - da si nei! 21Men Jael, Hebers kone, tok en teltplugg og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. For trett som han var, var han falt i tung søvn. Slik døde han. 22Da nå Barak forfulgte Sisera, gikk Jael ut til ham og sa til ham: Kom, så skal jeg vise deg den mannen du leter etter! - Han gikk inn til henne, og se, der lå Sisera død med pluggen gjennom tinningen. 23Slik ydmyket Gud på denne dagen Jabin, Kana’ans konge, for Israels barns øyne. 24Og Israels barns hånd lå tyngre og tyngre på Jabin, Kana’ans konge, til de helt hadde gjort ende på Jabin, Kana’ans konge.

Markert nå:

Dommerne 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring