Jakob 1
NB

Jakob 1

1
Om tro, tålmodighet og glede i trengsler
1Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammene som er spredt omkring i landene. #Joh 7:35. Apg 12:17. 1Pet 1:1. 2Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. #Matt 5:11,12. 1Pet 1:6.
3For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet. #Rom 5:3. 1Pet 1:7. 4Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. #Matt 5:48. 1Tess 5:23. 5Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud - for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse - og så skal han få den. #3:17. Ord 2:3-6. Matt 7:7. 6Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. #Jer 29:13. Matt 21:22. Joh 15:7. Ef 4:14. 7Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, 8slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. #4:8.
Om fattige og rike
9Den ringe bror skal rose seg av sin høyhet, 10men den rike av sin ringhet, for han skal forgå som blomsten på gresset. #Job 14:2. Jes 40:6. 1Tim 6:17. 11For solen stiger med sin brennende hete, gresset visner, blomsten faller av, og dens skjønnhet blir til intet. Slik skal også den rike visne bort på sine veier. #Sal 102:12. 103:15,16. Jes 40:7. 1Pet 1:24.
Om prøvelse og fristelse
12Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham. #Matt 10:22. 1Kor 9:25. 1Pet 5:4. Åp 2:10. 13Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. 14Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. #1Mos 3:6. Rom 7:7 ff. 15Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. #Rom 6:23. 7:5. 16Far ikke vill, mine kjære brødre! 17All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. 18Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. #Joh 1:13. 1Pet 1:23. Åp 14:4.
Ordets gjører, ikke bare dets hører
19Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede! #Ord 17:27. 29:20. Fork 5:1. 7:9.
20For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. 21Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. #Rom 1:16. 13:12. Kol 3:8. 1Pet 2:1. 22Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. #Matt 7:21-27. Rom 2:13. Heb 4:2. 23For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - 24han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. 25Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. #2:12. Joh 8:32. 13:17. Rom 8:2. Gal 5:13. 26Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. #3:2. Sal 34:14. 39:2. 141:3. 1Pet 3:10. 27En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden. #Job 31:16. Matt 25:40. Rom 12:2.