Jesaja 51

51
Herren trøster Sion
1Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren! Se på fjellet som dere er hogd ut av, og på den brønnen som dere er gravd ut av! #46:3. 48:1. Sal 68:27. Matt 5:6. 6:33. 2Se på Abraham, deres far, og på Sara, som fødte dere! For da han ennå bare var én, kalte jeg ham, og jeg velsignet ham og gjorde hans ætt stor. #1Mos 12:1 ff. 17:5,6.#Jos 24:3. Esek 33:24. Rom 4:11. 3For Herren trøster Sion, trøster hennes ruiner og gjør ørkenen der lik Eden og ødemarken lik Herrens hage. Fryd og glede skal finnes der, takk og lovsang. #52:9. 58:11. 61:2,3. 1Mos 2:8. Esek 28:13. 4Hør på meg, mitt folk! Vend øret til meg, du min menighet! For lov skal gå ut fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys for folkene.
5Min rettferdighet er nær, min frelse bryter fram. Mine armer skal hjelpe folkene til rett. Til meg skal fjerne kyster sette sitt håp, og de skal vente på min arm. 6Løft deres øyne til himmelen, og se på jorden her nede! For himmelen skal forsvinne som røk, og jorden skal eldes som et klede. De som bor på den, skal dø som mygg. Men min frelse skal vare til evig tid, og min rettferdighet skal ikke brytes. #40:26. 50:9. 56:1. Sal 102:27. Luk 21:33.#Heb 1:10-12. 2Pet 3:10. 7Hør på meg, dere som kjenner rettferdighet, du folk som har min lov i ditt hjerte! Frykt ikke for menneskers hån, og vær ikke redd for deres spottende ord. #Sal 37:31. 40:9.#Matt 5:11. Apg 5:41. 1Pet 4:14.
8For møll skal fortære dem som et klesplagg, og makk skal fortære dem som ull. Men min rettferdighet skal vare til evig tid, og min frelse fra slekt til slekt. 9Våkn opp, våkn opp, kle deg i styrke, du Herrens arm! Våkn opp som i eldgamle dager, som i tidligste tider! Var det ikke du som felte Rahab, som gjennomboret havuhyret? #27:1. 30:7. 2Mos 6:6. 14:14. 15:12.#Sal 74:13,14. 87:4. 89:11. Esek 29:3 ff.
10Var det ikke du som tørket ut havet, vannet i det store dypet, som gjorde havets bunn til en vei, så de gjenløste kunne gå over? #63:11 ff. 2Mos 14:21 ff. Sal 66:6. 106:9 ff. 11Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal flykte. #35:10. 60:20.#61:7. 62:12. 66:14. Matt 8:11. Joh 16:22. Åp 21:4. 12Jeg, jeg er den som trøster dere. Hvem er du, at du frykter for et menneske som skal dø, for et menneskebarn som skal bli lik gress, #40:6. 66:13. Sal 56:5. 118:6. Matt 10:28. Heb 13:6. 1Pet 1:24. 13og at du glemmer Herren, din skaper, som utspente himmelen og grunnfestet jorden - at du alltid hele dagen engster deg for undertrykkerens vrede, når han legger pilen til rette for å ødelegge? For hvor er undertrykkerens vrede? #44:24. Sal 24:2. 78:11. Jer 2:32. 18:15. Hos 8:14. 13:6. 14Snart skal den som ligger i lenker, bli løst! Han skal ikke dø og gå i graven. Han skal ikke mangle sitt brød. #33:16. 49:10. 15Jeg er Herren din Gud, som rører opp havet så dets bølger bruser. Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. #54:5. Jer 5:22. 10:16. 31:35. Amos 4:13. 16Jeg la mine ord i din munn og dekket deg med min hånds skygge for å plante himmelen og grunnfeste jorden, og for å si til Sion: Du er mitt folk! #49:2. 59:21. Jer 1:9. 5:14.#Hos 2:23. Joh 7:16. 8:28. 12:49. 14:24. 17Våkn opp, våkn opp, stå opp, Jerusalem! - du som av Herrens hånd har fått hans vredes beger å drikke. Det store tumlebegeret har du drukket ut til siste dråpe. #52:1. Sal 60:5. 75:9. Jer 25:15. Esek 23:33. Hab 2:16. Åp 14:10. 16:19.
18Av alle de barna hun har født, har hun ingen som leder henne. Av alle de sønnene hun har fostret, er det ingen som tar henne ved hånden. 19To ting var det som rammet deg - hvem viser medynk over deg? - ødeleggelse og undergang, sult og sverd. Hvordan skal jeg trøste deg? #Ord 14:21. Jer 15:5. Matt 9:36. 20Dine barn lå avmektige på alle gatehjørner som en hjort i garnet. De var fylt av Herrens brennende vrede, av din Guds trusler. #Jer 14:16. Klag 2:19. 21Så hør dette, du arme! Du som er drukken, men ikke av vin.
22Så sier Herren, din Herre, din Gud, som fører sitt folks sak: Se, jeg har tatt tumlebegeret ut av din hånd. Mitt store vredesbeger skal du ikke mer drikke av. 23Jeg gir det i dine undertrykkeres hånd, de som sa til deg: Bøy deg ned, så vi kan gå over deg! Så gjorde du din rygg lik jorden, til en gate for dem som gikk over den. #49:26. Sal 129:3. Jer 25:15.

Markert nå:

Jesaja 51: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring