Jesaja 50
NB

Jesaja 50

50
Herren har ikke forkastet sitt folk
1Så sier Herren: Hvor er deres mors skilsmissebrev, som jeg har jaget henne bort med? Eller hvem av dem som har noe å kreve av meg, har jeg solgt dere til? Nei, for deres misgjerningers skyld er dere blitt solgt, og for deres overtredelsers skyld er deres mor blitt jaget bort. #5Mos 24:1,4. 2Kong 4:1. Jer 2:19. 3:1,8. Matt 18:25. 2Hvorfor var det ingen til stede da jeg kom? Hvorfor var det ingen som svarte da jeg ropte? Er min hånd for kort til å forløse, eller er det ingen kraft hos meg til å frelse? Se, ved min trussel tørker jeg ut havet. Jeg gjør elver til en ørken, så fiskene i dem stinker fordi der ikke er vann, og de dør av tørst. #42:15. 51:10. 59:1. 2Mos 14:22. 4Mos 11:23. 3Jeg kler himmelen i sort og innhyller den i sørgedrakt. #13:10. 2Mos 10:22. Matt 24:29. 27:45. Åp 6:12.
Den tredje sangen om Herrens tjener (Messias)
4Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. #51:16. Matt 7:28,29. Joh 6:68. 7:46. 8:28.
5Herren Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake. #Sal 40:9. Heb 10:7.
6Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. #52:14. 53:7. Matt 26:67. 27:30. Luk 22:63 ff. 7Men Herren Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hardt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet.
8Han er nær, han som hjelper meg til min rett. Hvem vil stride mot meg? La oss stå fram sammen! Hvem er min motpart? La ham komme hit til meg! #Rom 8:33. 9Se, Herren Herren vil hjelpe meg. Hvem er den som vil domfelle meg? Se, de skal alle sammen eldes som et klede, møll skal fortære dem. #51:6,8. 54:17. Sal 102:27. Rom 8:34.
Bare Herren kan en stole på
10Hvem blant dere frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud! #Job 29:3. Sal 25:12 ff. Jer 25:4. Klag 3:2,6. Dan 9:6. Mal 4:2.
11Se, alle dere som tenner ild, som væpner dere med brannpiler, gå selv inn i luen av deres ild og blant de brannpilene dere har tent! - Fra min hånd skal dette skje dere. I pine skal dere komme til å ligge. #1:31. 9:18.