Hosea 10
NB

Hosea 10

10
Israel har lønnet Herrens godhet med avgudsdyrkelse
1Israel er et frodig vintre, som bærer frukt. Jo mer frukt han fikk, dess flere altere bygde han. Jo bedre det gikk med landet hans, dess vakrere billedstøtter gjorde han seg. #8:11. 12:12. Sal 80:9. 2Deres hjerte er delt. Nå skal de bøte. Han skal bryte ned deres altere og ødelegge billedstøttene. #2Kong 17:6 ff. 3Ja, nå skal de si: Vi har ingen konge! For vi har ikke fryktet Herren - og kongen, hva kan vel han gjøre for oss? 4De har talt tomme ord, sverget falskt, inngått forbund. Og retten skyter opp som giftige vekster på markens furer. #Amos 5:7. 6:12. 5For Bet-Avens kalv* er Samarias innbyggere i angst. Ja, dens folk sørger over den, og dens avgudsprester skjelver for den - for dens herlighet, fordi den er ført bort fra dem. #*Se 4:15 og 8:5. 6Også den skal bli ført til Assur, som en gave til kong Jareb*. Skam skal Efra’im høste. Israel skal bli til skamme over sine planer. #*den stridbare, kongen i Assyria. 7Samarias konge skal bli borte som en treflis på vannet. 8Avens offerhauger, Israels synd, skal tilintetgjøres. Torner og tistler skal skyte opp på deres altere. De skal si til fjellene: Skjul oss! - og til haugene: Fall over oss! #Luk 23:30. Åp 6:15,16. 9Fra Gibeas dager har du syndet, Israel! De har bare fortsatt. Skal ikke krigen mot de onde nå dem i Gibea? #Dom 19:12 ff. 20:9 ff.
10Jeg vil tukte dem når jeg så ønsker. Folkeslag skal samles imot dem, når jeg tukter dem for deres dobbelte synd. 11Efra’im er en temmet kvige, som gjerne vil treske. Men jeg legger et åk på hennes fagre hals. Jeg vil spenne Efra’im for, Juda skal pløye, Jakob skal harve. 12Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere. #Ord 11:18. 22:8. Jes 45:8. 55:6. Jer 4:3. 13Dere har pløyd ugudelighet, dere har høstet urett. Dere har spist løgnens frukt. For du har satt din lit til din ferd og til dine mange helter. #8:7. Job 4:8. 14Derfor skal det reise seg krigslarm blant dine stammer. Alle dine festninger skal bli ødelagt, likesom Sjalman* ødela Bet-Arbel på stridens dag, da både mor og barn ble knust. #*assyrerkongen Salmanassar. 15Slik skal han gjøre med deg, Betel, for din store ondskaps skyld! Når det lysner til dag, er det ute med - ja, helt ute med Israels konge. #2Kong 17:6 ff.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.