Hosea 1

1
Hoseas giftemål
1Dette er Herrens ord som kom til Hosea, Be’eris sønn, i de dager da Ussia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, og da Jeroboam, Joasjs sønn, var konge i Israel. #2Kong 14:23 ff. Amos 1:1. Mika 1:1. 2Da Herren begynte å tale til Hosea, sa Herren til ham: Gå og få deg en horkvinne* og horebarn! For landet driver hor og følger ikke Herren. #3:1. 5Mos 31:16. Dom 2:17. Esek 16:15 ff. *profetens#ekteskap skal være et bilde på Herrens forhold til#det troløse Israel.#
3Da gikk han og tok til ekte Gomer, Diblajims datter, og hun ble med barn og fødte ham en sønn. 4Og Herren sa til ham: Kall ham Jisre’el*! For om kort tid vil jeg hjemsøke Israels blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømmet i Israels hus. #2Kong 9:16 ff. 10:1 ff. 21:1.#Sak 10:9. *Gud sår, sml. 1Kong 9:16 ff. 5Det skal skje på den dagen at jeg bryter Israels bue i Jisre’els dal. 6Hun ble igjen med barn og fødte en datter, og han sa til ham: Kall henne Lo-Ruhama*! For jeg vil ikke mer miskunne meg over Israels hus, så jeg skulle tilgi dem. #2:1 ff. Jes 27:11.#*den som ikke får miskunn.
7Men over Judas hus vil jeg miskunne meg. Jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud. Jeg vil ikke frelse dem ved bue eller sverd eller krig, ved hester eller ryttere. #Sal 33:16 ff. Jes 30:15 ff. 35:4. 40:9.# 8Da hun hadde avvent Lo-Ruhama, ble hun igjen med barn og fødte en sønn.
9Og han sa: Kall ham Lo-Ammi*! For dere er ikke mitt folk, og jeg vil ikke være JEG ER** for dere. #*ikke mitt folk. 2:1 ff. **Se 2Mos 3:14 f. Jer 31:33. Joh 8:28.
Israel skal få nåde
10Men likevel skal tallet på Israels barn bli som havets sand, som ikke lar seg måle eller telle. Og det skal skje: På det stedet hvor det ble sagt til dem: Dere er ikke mitt folk! - skal det bli sagt til dem: Den levende Guds barn! #2:23. 1Mos 13:16. 15:5. 22:17.#Rom 9:25,26. 1Pet 2:10.
11Og Judas barn og Israels barn skal fylke seg sammen og ta seg én høvding og dra opp over landet. For stor er Jisre’els dag. #Jes 11:12. Jer 3:18. Esek 37:22. Mika 2:12.

Markert nå:

Hosea 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring