Hebreerne 6

6
Advarsel mot frafall
1La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, #5:12. 9:14. Fil 3:14. 2med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. #Apg 6:6. 17:31,32. 19:3. 3Og det vil vi gjøre, om Gud tillater det. #Apg 18:21. Jak 4:15. 4For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, 5og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, 6og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. #10:26,32. Esek 18:24. Matt 12:31,45. 2Pet 2:20.#1Joh 5:16. 7For den jorden som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. 8Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. #1Mos 3:17. Matt 13:7. 21:19.
Full visshet i håpet som Guds løfter gir
9Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører til frelse, selv om vi taler slik. 10For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. #2Krøn 15:7. Ord 14:31. Matt 10:42. 25:40.#Rom 3:5. 1Kor 15:58. 11Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, #3:6,14. Matt 24:13. 12så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. #v.15. 13:7. 13For da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv - han hadde jo ingen større å sverge ved - #1Mos 22:16. Sal 105:9. Luk 1:73. 14og sa: Sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ætt tallrik! #1Mos 22:17. 15Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt.
Sjelens anker som er trygt og fast
16Mennesker sverger jo ved den som er større, og for dem er eden en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. #2Mos 22:11. Gal 3:15. 17Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed, #v.13. Sal 110:4. 18for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting, som utelukker at Gud kunne lyve - vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss. #4Mos 23:19. Tit 1:2. 19Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste, bak forhenget, #3Mos 16:2,12. 20der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. #3:1. 4:14. 5:6,10. 7:17. Sal 110:4.

Markert nå:

Hebreerne 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring