Hebreerne 5

5
Jesus er større enn ypperstepresten
1For enhver yppersteprest blir tatt ut blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. 2Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, #2:18. 4:15. 7:28. 3og derfor må bære fram syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. #7:27. 9:7. 3Mos 9:7. 16:6. 4Og ingen tiltar seg selv denne æren, men han blir kalt av Gud, likesom Aron. #2Mos 28:1. 1Krøn 23:13. 5Slik ga heller ikke Kristus seg selv den ære å bli yppersteprest, men han som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. #Sal 2:7. Joh 8:54. 6Likeså sier han også på et annet sted: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. #6:20. 7:1,11,17. Sal 110:4. 7Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. #Sal 22:25. Matt 26:39,42. Luk 22:41-44. Joh 12:27. 8Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. #Fil 2:8. 9Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, #2:10. Jes 45:17. 10og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis. #v.6. 4:14. 6:20. Sal 110:4. 11Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre.
12For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. #6:1,2. 1Kor 3:2. 13For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. #1Kor 3:1. 14:20. Ef 4:14. 1Pet 2:2. 14Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;