Hebreerne 4
NB

Hebreerne 4

4
La oss gjøre oss umak for å komme inn til den evige hvile
1La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile, gjelder ennå. 2For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. 3For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo: Så sverget jeg i min vrede: De skal ikke komme inn til min hvile! - Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. #3:11. Sal 95:11. 4For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Og Gud hvilte på den sjuende dagen fra alle sine gjerninger. #1Mos 2:2. 2Mos 20:11. 31:17. 5Og på dette stedet igjen: Nei, de skal ikke komme inn til min hvile! #3:11. 4Mos 14:29,30. 5Mos 1:34,35. Sal 95:11. 6Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. 7Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, idet han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter! #3:7,8. Sal 95:7. 8For hadde Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag.#5Mos 31:7. Jos 22:4. 9Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. 10Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine. #Åp 14:13. 11La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. 12For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. #Jes 49:2. Jer 23:29. Ef 6:17. Åp 1:16. 2:12,16. 19:15. 13Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. #2Krøn 16:9.#Job 34:21. Sal 33:13-15. 139:1-5.
Jesus er prøvd i samme kår som vi
14Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! #2:17. 3:1. 5:1,5,10. 6:20. 7:26. 8:1. 9:11. 10:21. 15For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. #2:17. Jes 53:9. Matt 4:1.#Luk 22:28. Joh 8:46. 2Kor 5:21. 1Pet 2:22. 16La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. #10:19-22. Ef 3:12. 1Joh 3:21.