Efeserne 3
NB

Efeserne 3

3
Klarere lys i Kristus-mysteriet
1Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger - #v.13,14. 4:1.#Apg 28:16. Fil 1:7. Kol 1:24. Filem 1. 2så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere. #v.8. 1:10. Apg 9:15. 1Kor 4:1. Kol 1:25. 3Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet*, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. #1:9 ff. Rom 16:25. Gal 1:11,12. *Se Matt 13:11 4Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet. 5Det var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden: #2:20. Kol 1:26. 6At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. #2:15,16. Gal 3:28,29. 7For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. #v.2. Rom 1:5. 8Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, #Apg 9:15.#Rom 11:33. 1Kor 1:28. 15:9. Gal 1:16. 2:8. 9og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet* som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. #Rom 16:25.#Kol 1:26. 1Pet 1:20. Åp 4:11. *Se Matt 13:11 10Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. #1:21. 1Pet 1:12. 11Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. 12I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. #Joh 10:9. Rom 5:2. Heb 4:16. 10:10,19.# 13Derfor ber jeg at dere ikke må tape motet på grunn av de trengslene jeg lider for deres skyld. De er jo en ære for dere! #v.1. Fil 1:14. Kol 1:24. 14Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, #v.1. Fil 2:10. 15han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. 16Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, #Rom 9:23. 2Kor 4:16. Kol 1:11. 1Pet 5:10. 17at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, #v. 19. Joh 14:23. 18sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, #Job 11:8-9. Rom 16:25. Kol 1:23. 2:2. 19og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 20Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss - #1:19. Rom 16:25. Fil 2:13. Kol 1:29.
21ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen. #Rom 11:36. 16:27.