Efeserne 4

4
Menighetens sanne enhet
1Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, #3:1. Rom 12:1. 2med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, #1Kor 13:4. Kol 1:11. 3:12. 1Tess 5:14. 3og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. #Fil 1:27. Kol 3:14. 4Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. #Rom 12:5. 1Kor 12:12,27. 5Det er én Herre, én tro, én dåp, #1Kor 8:6. 12:5. 6én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. #Mal 2:10. Rom 11:36. 1Kor 8:4,6. 7Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. #1Kor 12:4-6. 8Derfor sier Skriften: Han for opp i det høye og bortførte fanger, han ga menneskene gaver. #Sal 68:19. 9Men dette: Han for opp! - hva er det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? #Joh 3:13. 6:62. 10Han som steg ned, er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. #Apg 2:33. Heb 4:14. 11Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, #Apg 11:27. 20:28. Rom 12:7. 1Kor 12:28. 12for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, #1Kor 12:27. Kol 1:24. 2Tim 3:17. 13inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, #3:18,19. 1Kor 14:20. 14for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. #Matt 11:7. 1Kor 14:20. Heb 13:9. 15Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. #1:22. 5:23. Kol 1:18. 2:10. 2Pet 3:18. 16Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. #1Kor 12:12,27. 16:14. Kol 2:19.
Fornyet i Åndens kraft
17Dette sier jeg da og vitner i Herren: Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. #Rom 1:21. 1Pet 4:3.
18Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter. #2:12. Kol 1:21. 1Tess 4:5. 1Pet 1:14. 19Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet. #Rom 1:27. 20Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne, 21så sant dere har hørt om ham og er blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus: 22Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. #Rom 6:6. Kol 3:8. Tit 3:3. 1Pet 2:1. 4:2,3. 23Men bli fornyet i deres ånd og sinn. #Rom 12:2. Kol 3:10. 24Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. #Luk 1:75. Rom 6:4. 2Kor 5:17. Kol 3:10. 25Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer. #v.22. Sak 8:16. Rom 12:5. Kol 3:9.
26Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede. #Sal 4:5. 27Og gi ikke djevelen rom. #Jak 4:7. 1Pet 5:9. 28Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det! #Apg 20:34. 1Tess 4:11. 29La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. #5:4,6. Matt 12:36. 15:11. Kol 3:8,16. 4:6. 30Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag. #1:14. Jes 63:10. 2Kor 1:22. 5:5. 31La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. #Kol 3:8,9. 32Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus! #Matt 6:14. Fil 2:1. Kol 3:13. 1Pet 3:8.

Markert nå:

Efeserne 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring