Kolosserne 3

3
Vend deres sinn mot det som er der oppe
1Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. #2:12. Sal 110:1. Apg 2:33. Rom 6:3,4. Ef 1:20. 2:6. 2La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. #Matt 6:20,33. Fil 3:19,20. 3Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. #Rom 6:2. 2Kor 5:15. Gal 2:20. 4Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. #Fil 1:21. 3:21. 1Joh 3:2. 5Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. #2:11. Rom 1:29. Ef 5:3,5. 1Tess 4:5.
6På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. #Rom 1:18. 1Kor 6:10. Gal 5:19-21. Ef 5:6. 7Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. #Rom 6:19,20. 7:5. 1Kor 6:11. Ef 2:2. Tit 3:3. 8Men nå skal dere legge av alt slikt: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn.#2Kor 7:1. Ef 4:22,29,31. Jak 1:21. 1Pet 2:1. 9Lyv ikke på hverandre! Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, #Sak 8:16. Ef 4:25. 10og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde. #2Kor 4:16. Ef 4:22-24.# 11Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle. #Rom 10:12. Gal 3:28. Ef 1:23. 12Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, #Matt 11:29. Gal 5:22. 1Tess 1:4. 1Pet 2:9. 13så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. #Matt 6:14. Rom 15:7. Ef 4:2,32. 14Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. #Joh 13:34. 15:12. Rom 13:8,10. 1Kor 16:14. Ef 4:3. 15La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige! #2:7. Joh 14:27. Fil 4:7.
Forholdet mellom foreldre og barn
16La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. #Apg 16:25. 1Kor 14:26. Ef 5:19. 17Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham! #v.15. 1Kor 10:31. Ef 5:20. 1Tess 5:18. 18Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. #1Mos 3:16. 1Kor 14:34. Ef 5:22 ff.
19Dere menn: Elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem. #Ef 5:25. 1Pet 3:7. 20Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. #Ef 6:1. 21Dere fedre: Gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet. #Ef 6:4.
Forholdet mellom herrer og tjenere
22Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. #Ef 6:5,6. 1Tim 6:1. Tit 2:9. 1Pet 2:18. 23Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. #Ef 6:7. 24For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus! #Ef 6:8. 1Pet 1:4. 25For den som gjør urett, skal få igjen for den uretten han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. #Apg 10:34. Rom 2:11. 2Kor 5:10. Ef 6:9.

Markert nå:

Kolosserne 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring