Kolosserne 2

2
Omsorgen for menighetens fremgang og vekst
1For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og alle de andre som ikke selv har sett mitt ansikt, #4:13,15. Fil 1:30. 4:3. Åp 1:11. 3:14. 2at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds mysterium*, som er Kristus. #1:26. 4:3. Jes 53:11. Joh 17:3.#Rom 16:25. 1Kor 1:5. Fil 1:9. *Se Matt 13:11 3I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. #Jes 45:3. Rom 11:33. 1Kor 1:24,30. 4Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale. #Rom 16:18. Ef 5:6. 5For selv om jeg er borte fra dere i legemet, er jeg likevel hos dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus. #1Kor 5:3. 14:40. 6Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, #Rom 10:9. Ef 4:20,21. 1Tess 4:1. 1Joh 2:6.
7rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk. #3:15. Ef 2:20,22. 1Tess 5:18. Jud 20. 8Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. #Matt 15:9. Rom 16:18. Gal 4:3,9. Ef 5:6.
All frelse finnes i Kristus
9For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.#1:19. Joh 1:14,16. 14:10. 16:15. 10Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. #1Kor 15:24. Ef 1:21. 11I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, #5Mos 10:16. Jer 4:4. Rom 2:29. 6:6. Ef 4:22. 12idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft - han som reiste Kristus opp fra de døde. #3:1. Rom 6:4. Ef 2:6. 13Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser. #Rom 5:18. 8:10. Ef 2:1,5. 14Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. #Apg 3:19. Ef 2:15. 1Pet 2:24. 15Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. #Luk 11:22. Joh 12:31. 16La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! #3Mos 11:2. Rom 14:1 ff. Gal 4:10. 17Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. #Heb 8:5. 10:1. 18La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, #Jer 29:8. Mark 13:5. 1Kor 9:24. Ef 5:6. 19og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. #1:18. Ef 2:21. 4:15,16. 20Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da - som om dere fortsatt levde i verden - la dem legge slike bud på dere: #Rom 6:3-5. 7:4. Gal 2:19. 4:3,9.
21Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke! #1Tim 4:1-5. 22Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. #Jes 29:13. Matt 15:9. Tit 1:14. 23Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet. #1Tim 4:3,4.

Markert nå:

Kolosserne 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring