Kolosserne 1

1
Hilsen
1Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus - #2Kor 1:1. 2til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far! #Rom 1:7. 1Kor 1:3.
Takk og forbønn
3Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. #Ef 1:16. Fil 1:3,4. 1Tess 1:2. Filem 4. 4For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige, #Filem 5. 5på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håpet har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. #Ef 1:13. 1Pet 1:4. 6For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dagen dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. #v.23. Mark 4:8. Apg 6:7. 12:24. Rom 10:18. 7Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. #4:12. Filem 23. 8Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i Ånden. 9Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, #Ef 1:17. Fil 1:9,10. 10så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, #Joh 15:16.#Rom 9:8. Ef 4:1. Fil 1:11,27. 1Tess 2:12. 2Pet 3:18. 11og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. #1Kor 16:13. Ef 1:19. 3:16. 4:2. 12Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. #Apg 26:18. Ef 1:11. 13Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. #Matt 3:17. Ef 2:2. 5:8. 6:12. Heb 2:14. 2Pet 1:17. 14I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. #Rom 3:24. Ef 1:7.
Apostelen minner om hvem Kristus er
15Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. #2Kor 4:4. Fil 2:6. Heb 1:3. Åp 3:14. 16For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. #Sal 33:6. Joh 1:3,10.#Rom 8:38. 11:36. 1Kor 8:6. Ef 1:21. Heb 1:2. 17Han er før alle ting, og alt består ved ham. #Ord 8:15. Joh 8:58. Heb 1:3. 18Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. #v.24.#2:19. 3:15. Rom 8:29. 1Kor 15:20. Ef 1:22. Åp 1:5. 19For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, #2:9. Joh 1:14,16. 20og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. #Apg 10:36.#Rom 5:1,10. 2Kor 5:18,19. Ef 1:10. 2:16. 21Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, #Joh 3:19. Rom 8:7. Ef 2:12. 4:18. 22har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, #Luk 1:75. Ef 1:4. 2:15. 5:27. 1Pet 3:18. 23om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener. #Mark 16:15. 1Kor 15:58. Ef 3:17.
Frelsens mysterium i Kristus
24Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus-lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten. #Rom 8:17.#1Kor 12:27. 2Kor 1:6. 7:4. Ef 1:23. 3:13. 2Tim 1:12. 25For den er jeg blitt en tjener i kraft av det husholderoppdraget Gud har gitt meg for dere: å fullføre Guds ord. #Ef 3:2-7. 26Dette mysteriet* har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er det blitt åpenbart for hans hellige. #Rom 16:25,26.#Ef 1:9. 3:9. 2Tim 1:10. Tit 1:3. *Se Matt 13:11 27For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet. #Rom 9:23. 16:16. 2Kor 2:14. Ef 1:18. 1Pet 1:21. 28Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. #Matt 5:48. Joh 1:7. 2Kor 11:2. Ef 4:13. 29For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft. #1Kor 15:10. Ef 3:7,20. Fil 3:21. 4:13. 2Tim 4:7.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring