Apostlenes gjerninger 3

3
Peter helbreder en lam tigger
1Peter og Johannes gikk sammen opp til templet ved bønnens time, som var den niende. #10:3,9,30. Sal 55:18. 2Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av, ble båret dit. Hver dag la de ham ved den tempeldøren som kalles Den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i templet, om almisse. #14:8 ff. 3Da han så Peter og Johannes på vei inn i templet, ba han om en almisse. 4Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss! 5Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. 6Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå opp og gå! #9:34. 14:10. 7Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, 8og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte dem inn i templet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud.
Peter taler til folket om Jesus og ber dem omvende seg
9Og hele folket så ham gå omkring og love Gud. 10De kjente ham igjen, at det var han som pleide å sitte ved Den fagre tempeldør for å få almisse. Og de ble fylt av undring og forferdelse over det som var hendt ham. 11Mannen holdt seg nå nær til Peter og Johannes, og hele folket stimlet i forundring sammen om dem i den søylegangen som kalles Salomos søylegang. #5:12. Joh 10:23. 12Da Peter så dette, begynte han å tale til folket: Israelittiske menn! Hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå?
13Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. #2Mos 3:6. Jes 42:1. 52:13. Joh 18:38. 19:4,12. 14Men dere fornektet Den Hellige og Rettferdige, og ba om at en morder måtte bli gitt dere. #Matt 27:20. Mark 15:11. Luk 23:18. Joh 18:40. 15Men livets høvding drepte dere - ham som Gud reiste opp fra de døde. Det er ham vi vitner om. #2:24. Heb 2:10. 16Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. #Luk 7:50. 8:48. 17:19. 17Og nå, brødre: Jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, likesom også deres rådsherrer.#13:27. 1Kor 2:8. 1Tim 1:13. 18Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. #Luk 24:44. 19Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet #Luk 24:47.
20og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, #Luk 24:47. 21ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. 22Moses har jo sagt: Herren deres Gud skal reise opp for dere en profet likesom meg av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere. #5Mos 18:15-20. Mark 9:7. Luk 9:35. Joh 1:21. 23Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profeten, han skal utryddes av folket. #5Mos 18:19. Heb 2:3. 24Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. #1Mos 12:3. 22:18. Gal 3:8. 25Dere er barn av profetene og av den pakten som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. 26Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste ham opp for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. #13:46. Matt 15:24. Rom 1:16.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring