Apostlenes gjerninger 2

2
Den Hellige Ånd utgytes på pinsedagen
1Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. #1:13-15. 20:16. 3Mos 23:15-21. 2Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. #4:31. 1Pet 1:12. 3Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. #Matt 3:11. 4Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. #11:15. 19:6. Mark 16:17. 1Kor 12:10. 14:1-28. 5Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. 6Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. 7De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere? 8Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, 9vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, #1Pet 1:1. 10Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma, 11både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk! 12Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: Hva kan vel dette være? 13Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin! #Ef 5:18-21.
Peter taler til folket
14Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!
15For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! 16Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: #Joel 3:1 ff. 17Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. #Jes 44:3. Sak 12:10. 18Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. 19Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. #Joel 3:3. 20Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. #Joel 3:4. Matt 24:29. 21Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. #Joel 3:5. Rom 10:12,13. 22Israelittiske menn, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. #10:38. Luk 24:19. Joh 3:2. 9:33. 23Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. #1Pet 1:20. 24Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. #v.32. 3:15. 4:10. 10:40. 13:30,34. 17:31. 1Kor 15:15. 2Kor 4:14. 25For David sier om ham: Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd så jeg ikke skal rokkes. #Sal 16:8-11. 26Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp. 27For du vil ikke forlate min sjel i dødsriket. Heller ikke vil du overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse. #13:35. 28Du kunngjorde meg livets veier, du vil fylle meg med glede for ditt åsyn. #Sal 16:11. 29Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og graven hans er her hos oss den dag i dag. #13:36. 1Kong 2:10. 30Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone, #2Sam 7:12. Sal 89:3-5. 132:11. 31så var det Messias’ oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så tilintetgjørelse. #Sal 16:10. 32Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vitner om det. #2:24. 3:15. 4:10. 5:30. Rom 4:24. 6:4. 1Kor 15:15. 33Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører. #5:31. 7:55. Matt 26:64. Mark 16:19. Rom 8:34. 34For David for ikke opp til himmelen, men han sier: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, #Sal 110:1. Heb 1:13. 35til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! #Matt 22:44. 1Kor 15:25. 36Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. #Rom 14:9. 1Kor 8:6. Fil 2:11.
Tre tusen blir døpt og lagt til menigheten
37Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? #16:30. Luk 3:10. 10:25. Heb 4:12.
38Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. #3:19. 5:31. 10:43. Matt 3:2. Mark 1:15. Luk 24:47. 39For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. #1Mos 17:7. 40Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa: La dere frelse fra denne vrange slekt! #5Mos 32:5. Matt 17:17. Fil 2:15. 41De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler.
Menighetens liv og vekst
42De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. #v.46. 20:7,11. Luk 24:30. 1Kor 10:16. 43Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. #5:11,12. 19:17. 44Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. #4:32 ff. 45De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det. #4:34. 46Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. #1:13. Luk 24:53. 1Kor 10:16. 47De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten. #5:13,14.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring