Apostlenes gjerninger 20

20
Reisen gjennom Makedonia, Hellas og Asia
1Da oppstyret hadde lagt seg, kalte Paulus disiplene til seg og oppmuntret dem. Så tok han farvel, og dro av sted for å reise til Makedonia. #1Kor 16:5. 2Etter at han hadde reist gjennom disse områdene, og hadde formant brødrene med mange ord, kom han til Hellas. 3Der ble han i tre måneder. Da han var i ferd med å seile av sted til Syria, la jødene planer mot ham. Derfor bestemte han seg for å dra tilbake gjennom Makedonia. #1Kor 16:6. 2Kor 11:26. 4Han hadde da følge til Asia av Sopater, sønn av Pyrrus, fra Berøa, og av Aristarkus og Sekundus fra Tessalonika, og av Gajus fra Derbe og Timoteus, og av Tykikus og Trofimus fra Asia. #17:10. 19:29. 21:29.#Ef 6:21. Kol 4:7. 2Tim 4:12,20. 5Disse dro i forveien og ventet på oss i Troas. #16:8. 6Men vi seilte ut fra Filippi etter de usyrede brøds dager, og kom til dem i Troas fem dager senere. Der ble vi i sju dager. 7På den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han dro ut sin tale like til midnatt. #2:42,46.#Matt 28:1. Luk 24:1. Joh 20:1. 1Kor 16:2. Åp 1:10. 8Det var mange lamper i salen ovenpå hvor vi var samlet. 9Men en ung mann ved navn Evtykus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn. Og i søvne styrtet han ut og falt ned fra tredje etasje, og ble tatt død opp. 10Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham, og da han hadde omfavnet han, sa han: Vær ikke urolige, for hans sjel er i ham! #1Kong 17:21. 2Kong 4:34. 11Så gikk han opp igjen og brøt brødet og spiste. Og etter at han hadde talt lenge med dem, like til daggry, dro han av sted. 12De førte da gutten med seg i live og var meget trøstet.
I Milet - farvel med de eldste i Efesus
13Vi hadde i forveien gått om bord i skipet og seilte til Assos. Der skulle vi ta Paulus om bord. Slik hadde han bestemt det, for han ville selv gå dit til fots.
14Da han møtte oss i Assos, tok vi ham om bord, og kom til Mitylene. 15Derfra seilte vi så videre og kom neste dag rett ut for Kios. Dagen etter seilte vi innom Samos, og lå over i Trogillium. Den følgende dagen kom vi så til Milet. 16For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia. For han skyndte seg for å nå fram til Jerusalem til pinsedagen, om det var mulig for ham. 17Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste.
18Da de var kommet, sa han til dem: Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dagen jeg kom til Asia. #v.16. 19:10. 19Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. #v.3. 9:16. 20Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. 21Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. #Mark 1:15. Luk 24:47. Rom 1:16. 1Kor 15:2. 22Og se, bundet av Ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. #19:21. Rom 8:28. 23Jeg vet bare at Den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. #21:4,11,33. 14:22. 24Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.#21:13. Gal 1:1. Fil 1:21. 2Tim 4:7. Tit 1:3. 25Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket. 26Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. #18:6. 27For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. 28Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. #Joh 21:15-17.#Ef 1:7. 1Tim 3:1,2. 4:16. 1Pet 5:2. Åp 5:9.
29Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. #Matt 7:15. Joh 10:12. 2Pet 2:1. 2Joh 7. 30Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. #1Joh 2:19. 31Våk derfor og husk at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. #19:8-10. 2Kor 2:4. 32Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. #26:18. Ef 1:18. Fil 1:6. 33Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. #1Kor 9:12,15. 2Kor 11:9. 12:13. 34Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hendene arbeidet for. #18:3. 1Kor 4:12. 35På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot. #Rom 15:1,2. 1Tess 2:9. 2Tess 3:8. 36Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og ba sammen med dem alle. #21:5.
37Da brast de alle i sterk gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham gang etter gang. 38Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de ham til skipet.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring