Apostlenes gjerninger 21

21
Paulus gjester flere disipler og evangelisten Filip
1Da vi hadde revet oss løs fra dem og seilt av sted, styrte vi rett fram og kom til Kos. Neste dag dro vi til Rodos, og derfra til Patara. 2Der fant vi et skip som skulle fare rett over til Fønikia. Vi gikk da om bord og seilte av sted. 3Etter at vi hadde fått Kypros i sikte og lagt den bak oss på venstre side, seilte vi over til Syria og kom inn til Tyrus, for der skulle skipet losse lasten. 4Vi oppsøkte da disiplene og ble der i sju dager. De sa til Paulus ved Ånden at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. #v.11,12. 20:23. 5Da vi hadde vært der disse dagene, brøt vi opp og dro videre. De fulgte oss alle ut av byen, også kvinner og barn. På stranden bøyde vi kne og ba. #20:36. 6Så tok vi farvel med hverandre. Vi gikk om bord i skipet, de vendte tilbake til sitt. 7Fra Tyrus kom vi til Ptolemais, og her var sjøreisen slutt. Vi hilste på brødrene og ble hos dem en dag. 8Neste dag dro vi videre og kom til Cæsarea. Der tok vi inn i huset til Filip, evangelisten, som var en av de sju. Og vi ble hos ham. #6:5. 8:5 ff, 26 ff. Ef 4:11. 2Tim 4:5. 9Han hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave. #2:17.
Agabus varsler om trengsler i Jerusalem
10Mens vi nå ble der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. #11:28. 11Da han kom til oss, tok han Paulus’ belte og bandt seg selv på hender og føtter, og han sa: Så sier Den Hellige Ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene. #20:23. 12Da vi hørte dette, ba vi ham, både vi og de som bodde der på stedet, at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. 13Men Paulus svarte: Hvorfor gråter dere og knuser mitt hjerte? Jeg er beredt, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. #20:24. 14Da han ikke lot seg overtale, slo vi oss til ro og sa: Skje Herrens vilje! #1Sam 3:18. Luk 22:42. 1Pet 2:20. 3:17.
Paulus tas til fange i templet
15Da disse dagene var gått, gjorde vi oss reiseklare og dro opp til Jerusalem.
16Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Cæsarea. De førte oss til en som hette Mnason, fra Kypros, en gammel disippel. Hos ham skulle vi bo. 17Da vi kom til Jerusalem, tok brødrene imot oss med glede. 18Neste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit. #15:13. 19Da han hadde hilst på dem, fortalte han hva Gud hadde gjort blant hedningene ved hans tjeneste, det ene etter det andre. #14:27. 15:4. 20Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de til ham: Du ser, bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen, og alle er de nidkjære for loven. #2:41,44. 15:1,5. Rom 10:2,3. Gal 1:14. 21Men nå har de hørt om deg at du lærer frafall fra Moses blant de jødene som lever ute blant hedningene, og sier at de ikke skal omskjære sine barn eller følge de gamle skikkene. #6:14. Gal 2:3. 3:25. 22Hva er det da å gjøre? En stor mengde kommer til å samles, for de vil få høre at du er kommet hit. 23Gjør derfor som vi sier til deg: Vi har fire menn her som har et løfte på seg. #18:18. 4Mos 6:2 ff. 24Ta dem med deg og la deg rense sammen med dem. Betal du omkostningene for dem, så de kan få raket hodet! Da vil alle skjønne at det ikke er noe i det som de har hørt om deg, men at du selv lever slik at du holder loven. #v.26. Joh 11:55. 1Kor 9:20. 25Men når det gjelder de hedningene som er kommet til troen, har vi sendt brev og vedtatt at de ikke skal holde noe slikt, men bare ta seg i vare for avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor. #15:20,29. 26Paulus tok da mennene med seg, og neste dag lot han seg rense sammen med dem. Så gikk han inn i templet for å si fra når renselsesdagene var fullført og offeret kunne bæres fram for hver enkelt av dem. #24:18. 4Mos 6:13 ff. 27Men da de sju dagene snart var til ende, fikk noen jøder fra Asia se ham i templet. De hisset opp hele folkemassen og grep fatt i ham.
28Og de skrek: Israelittiske menn, kom til hjelp! Her er mannen som alle steder lærer alle mot folket og loven og dette stedet. Han har til og med ført grekere inn i templet og vanhelliget dette hellige stedet. #v.21. 6:13. 24:6. Matt 5:10,11. Luk 6:22. 29For de hadde før sett Trofimus fra Efesus ute i byen sammen med ham, og nå tenkte de at Paulus hadde ført ham inn i templet. #20:4. 30Det ble da oppstyr i hele byen, og folket stimlet sammen. De grep Paulus og slepte ham utenfor templet. Og straks ble templets dører lukket.
Romerske soldater griper Paulus
31Mens de nå var i ferd med å ville slå ham i hjel, gikk det melding opp til den øverste høvedsmannen for vakten om at hele Jerusalem var i et røre. 32Han tok da straks med seg soldater og høvedsmenn, og skyndte seg ned til dem. Men da de så den øverste høvedsmannen og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. 33Den øverste høvedsmannen kom da bort til ham og lot ham gripe. Han ga ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var, og hva han hadde gjort. #v.11. 20:23. 34Men i folkemengden ropte noen ett, andre noe annet. Og da han ikke kunne få skikkelig beskjed på grunn av oppstyret, bød han at Paulus skulle føres inn i festningen. 35Men da han kom til trappene, trengte hopen så voldsomt på at soldatene måtte bære ham, #v.40. 36for hele folkemassen fulgte etter og skrek: Bort med ham! #22:22. Luk 23:28. Joh 19:15. 37Da nå Paulus skulle føres inn i festningen, sier han til den øverste høvedsmannen: Er det tillatt å si deg noe? Men han sa: Kan du gresk? 38Du er altså ikke den egypteren som for en tid siden fikk i stand et opprør og førte de fire tusen snikmorderne ut i ørkenen? 39Da sa Paulus: Jeg er jøde, fra Tarsus, borger av en ikke ukjent by i Kilikia. Men jeg ber deg: Gi meg lov til å tale til folket! #9:11. 22:3. Fil 3:5. 40Da han ga ham lov til det, stilte Paulus seg på trappen og ga tegn med hånden til folket. Det ble da helt stille, og han talte til dem på det hebraiske språk og sa: #19:33. 22:2. 26:14.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring