Sakarja 1
NB
1
Vend om til meg, sier Herren
1I den åttende måneden i Darius’ andre regjeringsår kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, sønn av Iddo, og det lød så: #7:1. Esr 5:1. Hag 1:1. 2Stor var Herrens vrede mot deres fedre. 3Og du skal si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om til meg, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg vende om til dere, sier Herren, hærskarenes Gud. #Jes 55:7. Mal 3:7. Jak 4:8. 4Vær ikke lik deres fedre, som de tidligere profeter formante med disse ordene: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om fra deres onde veier og deres onde gjerninger! - Men de hørte ikke og aktet ikke på meg, sier Herren. #Jes 31:6.#Jer 3:12. 25:3 ff. Hos 14:2. Joel 2:12. 5Deres fedre, hvor er de? Og profetene, kan de leve til evig tid? 6Men mine ord og mine råd, som jeg bød mine tjenere profetene å forkynne, har ikke de nådd deres fedre? Så måtte de vende om og si: Som Herren, hærskarenes Gud, hadde i sinne å gjøre med oss etter våre veier og gjerninger, slik har han gjort med oss!
Jeg så en mann som red på en rød hest
7På den tjuefjerde dagen i den ellevte måneden, det er måneden sebat, i Darius’ andre år, kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, sønn av Iddo, og det lød så:
8Jeg hadde et syn om natten: Jeg så en mann som red på en rød hest. Han stanset blant myrtetrærne i dalbunnen. Bak ham var det røde, blakke og hvite hester. 9Da sa jeg: Hva er dette, herre? Og engelen som talte med meg, sa til meg: Jeg vil la deg se hva dette er. #2:2. 4:4,5,13. 6:4. 10Da tok mannen som hadde stanset blant myrtetrærne, til orde og sa: Dette er de som Herren har sendt ut for å fare omkring på jorden. 11Og de svarte Herrens engel, som sto blant myrtetrærne, og sa: Vi har dratt omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille. 12Da tok Herrens engel til orde og sa: Herre, hærskarenes Gud! Hvor lenge skal det vare før du forbarmer deg over Jerusalem og Judas byer, som du har vært vred på nå i sytti år? #7:5. Sal 102:14. Jer 25:11. 29:10. Dan 9:2.
13Og Herren svarte engelen som talte med meg, med gode og trøstefulle ord. 14Og engelen som talte med meg, sa til meg: Rop ut disse ordene: Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion! #8:2. Jer 31:20. Joel 2:18. 15Og jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene. For jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. #Sal 123:4. Jes 10:5 ff. 47:6. 16Derfor sier Herren så: Jeg vender meg igjen til Jerusalem med miskunn. Mitt hus skal bygges der, sier Herren, hærskarenes Gud. Og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. #2:5 ff. 8:3,15. Jes 54:7,8. 17Rop igjen og si: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang skal mine byer flyte over av det som godt er. Herren skal enda en gang trøste Sion og enda en gang utvelge Jerusalem. #2:16. Jes 44:26. 51:3. 61:4.