Høysangen 3:2

Høysangen 3:2 NB

Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del