Romerne 5:9

Romerne 5:9 NB

Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del