Romerne 5:6

Romerne 5:6 NB

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del