Romerne 5:19

Romerne 5:19 NB

For likesom de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del