Romerne 5:11

Romerne 5:11 NB

Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del