Romerne 14:23

Romerne 14:23 NB

Men den som tviler, er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 14:23