Romerne 14:21

Romerne 14:21 NB

Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som er til anstøt for din bror.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 14:21