Romerne 14:19

Romerne 14:19 NB

La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del