Romerne 14:12

Romerne 14:12 NB

Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del