Romerne 14:1

Romerne 14:1 NB

Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del