Romerne 12:3

Romerne 12:3 NB

For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Romerne 12:3

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 12:3