Romerne 12:2

Romerne 12:2 NB

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Romerne 12:2

Del