Romerne 12:17

Romerne 12:17 NB

Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 12:17