Salmene 91:5,15

Salmene 91:15 NB

Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, jeg vil fri ham ut og ære ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 91:5 NB

Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 91:5,15