Salmene 9:1

Salmene 9:1 NB

Til sangmesteren. Etter Mutlabbén*. En salme av David.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 9:1

Del