Salmene 85:2

Salmene 85:2 NB

Herre, du har før vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap opphøre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 85:2

Del