Salmene 83

83
Gud, ti ikke! Vær ikke stille!
1En sang. En salme av Asaf. 2Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud! #28:1. 109:1. 3For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet. 4Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. #27:5. 31:21. 5De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! 6For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt - 7Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagrittene, #137:7. 1Krøn 5:10. Amos 2:1. 8Gebal og Ammon og Amalek, Filisterland og de som bor i Tyrus. 9Også Assur slutter seg til dem, de er blitt en arm for Lots barn. Sela. #1Mos 19:37,38. 5Mos 2:9.
10Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kisjon! #Dom 4:7,16,21. 7:22 ff. 11Ved En-Dor ble de ødelagt, de ble til møkk på marken. 12La det gå dem - deres fremste menn - som Oreb og som Se’eb! La det gå alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna, #Dom 7:25. 8:21. 13disse som sier: Vi vil ta Guds boliger til eie for oss selv! #132:13. 2Krøn 20:11. 14Min Gud, gjør dem som en støvvirvel, som agner for vinden! #1:4. Job 21:18. Jes 17:13. 40:24. Jer 13:24. 15Som ilden brenner opp en skog og flammene setter fjell i brann, #Jes 5:24. 9:18. 16slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm. 17La skam dekke deres ansikt, Herre, så de søker ditt navn. #109:29. 132:18. 18La dem bli til skamme og bli forferdet til evig tid, la dem bli vanæret og gå til grunne! 19La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over all jorden! #97:9. 2Mos 15:3. Jes 37:16. 42:8.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring