Salmene 83:9

Salmene 83:9 NB

Også Assur slutter seg til dem, de er blitt en arm for Lots barn. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del