Salmene 83:8

Salmene 83:8 NB

Gebal og Ammon og Amalek, Filisterland og de som bor i Tyrus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del